Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhiväärtused

Põhiväärtused

Missioon
Tallinna Muinasjutu Lasteaed on oma piirkonnas omanäoline, kus kvaliteetse meeskonnana toetatakse perekonda lapse ettevalmistamisel kooliks, väärtustades seeläbi kultuuritraditsiooni, koostööd ja avatust.


Visioon

Tallinna Muinasjutu Lasteaed on turvaline ja suurepärase õpikeskkonnaga lasteasutus, kus on õnnelikud lapsed, koostööst huvitatud lapsevanemad ning kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.

Põhiväärtused lasteaias:

• Lastesõbralikkus

Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
Vahendid ja meetodid, kuidas seda saavutada: vastavalt eale sobiv keskkond; võimalus valida läbi igapäevategevuste õppe- ja mänguvahendeid; Individuaalne lähenemine; loovad mänguvahendid ja tegelused.

• Hoolivus
Igasuguse suhtlemise aluseks on lasteaias austus ja lugupidamine; vastastikune rikastamine ja toetamine; ühine õppimine ja koos õppimine; pidev õppimine ja arenemine.

• Meeskonnatöö
Lapse õppimisprotsessis osalevad pere, lasteaed, teised lapsed, erinevad keskkonnad: teater, muusika, kunst, muusika, kunst, kool;
Koos- ja ühistöö erinevad vormid on: laps-laps, laps-õpetaja, laps-lapsevanem, lapsevanem-õpetaja, õpetaja-õpetaja, juhtkond-õpetaja.

• Õpi- ja töökeskkond on loov, eesmärgistatud, teadmishimuline ja meeldiv
Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, esteetilist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
Vahendid ja meetodid, kuidas seda saavutada: terve eluhoiak; lasteaias ühtsed nõudmised; tervislike eluviiside (kommete) ja hea käitumise tava juurutamine.

Viimati muudetud 26.10.2023