Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Heakord

• Heakord

Heakorraprobleemidest saab teatada:

-  Teede- ja tänavate hooldus / tormikahjud 24/7: tallinn.tho@keskkonnateenused.ee ja tel. +372 5166052
-  Tallinna abitelefon: 14410

Põhja-Tallinna valitsuse lepingupartner on Eesti Keskkonnateenused AS. Lepingupartner peab tegema teede ja kõnniteede hooldust vastavalt nende seisundile ja ilmastikutingimustele.

• Korteriühistule (sh kevadkoristus): /est/pohja/Pohja-Tallinna-korteriuhistule

• Tänavavalgustusrikked

Tänavavalgustuse rajatisi haldab ja hooldust ning remonti teostab Enefit Connect OÜ koos partneriga Empower AS.

Rikete ja muude teemakohaste küsimistega palume pöörduda ööpäevaringselt rikketelefonile 777 1010 või e-posti aadressil tanavavalgustus@enefit.ee. Levinud küsimustele leiad vastused, kui vajutad SIIA

Lisaks vahendab linnakodanike tähelepanekuid jätkuvalt Tallinna abitelefon 14410.

• Mänguväljakud

Mänguväljakuid hooldatakse, sh sõelutakse ja lisatakse liiva aprillist septembrini 2 korda kuus ja oktoobrist märtsini 1 kord kuus. Katkistest elementidest võib teavitada mänguväljakute hooldajat info@atix.ee.

• Koerte jalutusväljakud 

Põhja-Tallinnas on 6 koerte jalutusväljakut (3 suurtele koertele ja 3 väikestele koertele) kolmes asukohas. Hooldus, mis toimub 5 korda nädalas, hõlmab nh biolagunevate kottide lisamist koerte ekskremendikastidesse ja koerte kaevatud aukude kinni ajamist. Koerte jalutusväljakuid hooldab Brem OÜ (info@brem.ee)

• Konteinerid võõrnälkjate kogumiseks (2022)

 Põhja-Tallinna valitsus paigaldab linnaossa spetsiaalsed konteinerid ja püünised võõrnälkjate kogumiseks. Spetsiaalsed teetigude kogumiskonteinerid asuvad Heina tn 36a kõrval, Neeme ja Maleva tn nurgal ning Kopli ja Kaevuri tn nurgal. Lisainfo: /est/pohja/Uudis-Pohja-Tallinnasse-paigaldatakse-voornalkjate-konteinerid-ja-ollepuunised 

Viimati muudetud 06.06.2022