Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsioonivastase seaduse § 11 täitmine

Korruptsioonivastase seaduse § 11 täitmine

Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktide 4, 5 ja 6 kohaselt ei kohaldata toimingupiiranguid ja avaldatakse teade veebilehel:

1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku

puudumise tõttu;

2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö

korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;

3) kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

Lähtuvalt eeltoodust teavitab Põhja-Tallinna Valitsuse vanem, et väljastas kaubandustegevuse seaduse § 17 lg-e 1, § 18, Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 81 ja Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 alusel MTÜ-le Eesti Keskerakond müügipileti kauplemiseks 22. juunil 2018 avalikul üritusel „Põhja-Tallinna Jaanipäev“ korralduses nr 143 sätestatud tingimustel.

Viimati muudetud 21.02.2024