Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lehekottide äravedu - registreerimisleht 2022

Registreerimislehed avatakse 12. septembrist ja registreerida saab kogu lehekottide äraveo perioodi vältel novembri lõpuni.
Lehekottide äraveoga alustatakse 19. septembril. Palun tabelisse registreerida lehekotid alles siis, kui need on kokku kogutud ja täpne arv selgunud.


Sujuva koostöö nimel palume kinnistuomanikel edastada linnaosavalitsusele oma nimi, täpne aadress, telefoninumber ja lehekottide arv.


Kuni 200-liitrisesse kotti võib panna ainult lehti. Kinni seotud kott peab olema võimalusel tõstetud tee äärde.
Nädala jooksul registreeritud lehekotid viiakse ära registreerimisele järgneval nädalal. Lehekotte saab ära anda mitmel korral, registreerida tuleb iga kord eraldi. Nimekiri suletakse pühapäeviti kl 23.59.
Linnaosavalitsuse lepingupartner EKT Teed OÜ viib kotid ära alates 19. septembrist üks kord nädalas kuni 30. novembrini.

Lisainfo tel. 645 7019.


Vene keeles / по-русски: https://www.tallinn.ee/ru/pohja/lehekottidevedu

Lehekottide äravedu Põhja-Tallinnas - registreerimisleht

Sujuva koostöö nimel palume kinnistuomanikel edastada linnaosavalitsusele oma nimi, täpne aadress ja telefoninumber.
Registreeruda tuleb sellel nädalal, millal on kotid kokku kogutud. /
Просим сообщить свое имя, точный адрес и номер телефона. Регистрироваться следует на неделе, когда мешки с листвой уже собраны. 
Palume panna lahtrisse kirja lehekottide täpne asukoht. Kuni 200-liitrisesse kotti võib panna ainult lehti ja kinni seotud kott peab olema võimalusel tõstetud tee äärde./В мешок объемом до 200 литров можно класть только листья, мешок должен быть завязан и выставлен на обочину дороги 
Palun sisestada siia telefon, millelt vedaja saab teid vajadusel kätte. / Просим указать номер телефона, по которому при необходимости с Вами сможет связаться перевозчик.
Palun sisestada arv 1, 2, 3... / Пожалуйста, укажите число 1,2,3...
Palun sisestada siia vedajale vajalik info.
Другая информация, которая может быть необходимой для перевозчика

Viimati muudetud 13.09.2022