Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Põhja-Tallinna korteriühistule

Lume väljaveo graafik jaanuar 2023


24.01
Aru tn
Graniidi tn
 

25.01
Uus-Kalamaja tn       
Jahu tn
Kalju tn          

26.01
Kungla tn (Koplist kuni Uus-Kalamajani)
Tõllu tn          
Leigeri tn

27.01
Tuulemaa tn   
Lõime 19 (Tuulemaa kuni Randla)
Ketraja tn       


Hoovid korda

Tallinna linnavalitsuse algatud projekt "Hoovid korda", mis on võitnud korteriühistute poolehoiu, jätkab enda tegevust!

Tallinna linnas tegutseval korteriühistul on võimalik taotleda linnalt toetust õuealade korrastamiseks

Taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2023.

Põhja-Tallinna valitsuse kontaktisik:

Linnamajanduse osakonna vanemspetsialist - Mai Suurlaht

Telefon: 645 7069
E-post: mai.suurlaht@tallinnlv.eeRoheline Õu

Samuti on korteriühistutel võimalik õue roheliseks muutmiseks tänavu küsida toetust 

Projekti raames võib toetust taotleda hoovi haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

  • puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
  • lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
  • muru rajamine;
  • puude raie ja hoolduslõikus;
  • eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.
     

Tallinna Linnavaraameti kontaktisik - Lya Kalpus

Telefon: 640 4296
E-post: Lya.Kalpus@tallinnlv.ee.

 

 

Viimati muudetud 23.01.2023