Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna korteriühistule

Põhja-Tallinna korteriühistule

Lume väljavedu

Lume väljaveo graafik 2024 

Hetkel lume väljavedu töögraffikusse ei ole planeeritud.


Töödest informeerivate märkide paigaldamisega alustatakse 48 h varem. Tööaeg on planeeritud 9.00-18.00 (vahel 20.00). Et töö oleks võimalikult tulemuslik, palume sõidukiomanikel oma sõiduk lumekoristuse ajaks mujale parkida. Koostöö sõidukijuhtidega on äärmiselt oluline, sest vastasel juhul võib tänav jääda osaliselt koristamata, töö võtab kauem aega ja tehnika ei jõua õigeaegselt järgmistele objektidele.

Töid takistavatest sõidukitest palume informeerida Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit helistades lühinumbrile 14410.

Lehekottide äravedu

Graafik


Lehekottide äravedu toimub Põhja-Tallinna asumites järgmise graafiku alusel:
 
Kalamaja nädalatel 45 ja 46 (6– 19. november)
 
Karjamaa nädalal 46 (13– 19. november)
 
Kelmiküla nädalal 46 (13­– 19. november)
 
Merimetsa nädalal 46 (13– 19. november)
 
Sitsi nädalal 46 (13– 19. november)
 
Kopli nädalal 47 (20– 26.november) Kõigi Kopli tänava kinnistute lehekottide vedu toimub 47 nädalal.
 
Paljassaare nädalal 47 (20– 26.november)
 
Pelgulinna nädalatel 48 ja 49 (27. november – 10. detsember)
 
Pelguranna nädalal 50 (11–17. detsember)
 
Graafikuga määratud veonädala alguses tuleb kindlalt suletud läbipaistvad kotid tõsta hästi ligipääsetavasse ja nähtavasse kohta sõidutee äärde. Enne veoperioodi algust palume lehekotte hoida oma kinnistul. Iga kinnistu juures käiakse ühel korral. Lehekottidesse on lubatud koguda vaid puulehti, muu sisu olemasolul on lepingupartneril õigus jätta teenus osutamata. Kui kott on lehtede kogumise järel katki läinud või muul moel kahjustada saanud, siis võib tulla linnaosavalitsusse uue koti järele.

Lehed, mis ei ole kogutud linnaosa poolt jagatud kottidesse, tuleb ära viia kinnistuomanikul endal, samuti palume neid kotte mitte hoiustada linnale kuuluval maal.

Kui kinnistult koguneb rohkem kui 20 lehekotti, siis on võimalik ülejäänud jäätmed viia lähimasse jäätmejaama. Tallinna jäätmejaamades võetakse toojalt (Tallinna elanik) ID- kaardi alusel korraga tasuta vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Juriidilised isikud saavad kotid ära anda hinnakirja alusel: https://www.tallinn.ee/et/keskkond/jaatmejaamad-tallinnas. Põhja-Tallinnas asub jäätmejaam aadressil Paljassaare põik 5.

Küsimuste korral palun pöörduda Põhja-Tallinna valitsuse Linnamajanduse osakonna juhtivspetsialisti Tiina Vändre poole, [email protected].


Registreerimine 


Alates  3. oktoobrist saavad Põhja-Tallinna elanikud registreeruda lehekottide tasuta äraveoks.

Sel aastal viib Põhja-Tallinna valitsus kinnistutelt tasuta ära need lehed, mis on kokku kogutud linnaosa poolt jagatud läbipaistvatesse kottidesse. Registreerimine ja kottide välja jagamine Põhja-Tallinna valitsusest algab 3. oktoobril ja kestab kuni 31. oktoobrini. Hiljem informeeritakse registreerunuid e-posti teel ka lehekottide äraveo täpsemast ajagraafikust.

Registreerimiseks tuleb tulla Põhja-Tallinna valitsusse kohapeale (Kari 13, I korruse infolaud, E 8.15-18, T-N 8.15-17, R 8.15-16), kus pärast registreerimist jagatakse välja 2 rulli kotte (1 rull = 10 kotti mahus 200 L). 

Registreerimine ja lehekottide jagamine toimub linnaosavalitsuses alates 2. oktoobrist kuni 31. oktoobril 2023.

Vedu toimub 6. novembrist kuni 18. detsembrini 2023 eelnevalt koostatud graafiku alusel. Igalt kinnistult viiakse ära kuni 20 linnaosavalitsuse poolt jagatud läbipaistvat kotti.

Graafikuga määratud veonädala alguses tuleb kindlalt suletud kotid tõsta tee äärde. Enne veoperioodi algust palume lehekotte hoida oma kinnistul. Iga kinnistu juures käiakse ühel korral. Juhul, kui kotid sisaldavad peale puulehtede ka muud prahti, siis kotte ära ei viida. 

Kui kinnistult koguneb rohkem kui 20 lehekotti, siis on võimalik ülejäänud jäätmed viia lähimasse jäätmejaama. Tallinna jäätmejaamades võetakse toojalt (Tallinna elanik) ID- kaardi alusel korraga tasuta vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Juriidilised isikud saavad kotid ära anda hinnakirja alusel: https://www.tallinn.ee/et/keskkond/jaatmejaamad-tallinnas. Põhja-Tallinnas asub jäätmejaam aadressil Paljassaare põik 5.

Lisainfo tel. 645 7019

Tasuta graniitkillustik

Alates esmaspäevast, 2. oktoobrist saavad Põhja-Tallinna korteriühistud ja kinnistute esindajad esitada tellimusi tasuta graniitkillustiku saamiseks.

Põhja-Tallinna valitsus jagab registreerimisankeedi täitnutele kaks 25 kg graniitkillustikuga täidetud kotti, mis viiakse soovijatele kohale Põhja-Tallinna valitsuse lepingupartneri poolt.

Tellimusi saab esitada 2. oktoobrist kuni 30. novembrini. Graniitsõelmete laialivedu algab 6. oktoobrist, vedu toimub 8. detsembrini. 

Registreerida saab linnaosa kodulehel: www.tallinn.ee/et/pohja/graniitkillustik2023

Lisainfo tel. 645 7017

 

Roheline Õu

Samuti on korteriühistutel võimalik õue roheliseks muutmiseks tänavu küsida toetust 

Projekti raames võib toetust taotleda hoovi haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;

lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;

muru rajamine;

 

Tallinna Linnavaraameti kontaktisik - Lya Kalpus

Telefon: 640 4296
E-post: [email protected].

  • puude raie ja hoolduslõikus;

  • eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

  • rdion content

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024