Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna linnaosa asustamata eluruumid

Põhja-Tallinna linnaosa asustamata eluruumid


Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks eraldatud asustamata eluruumid seisuga  04.03.2024 puuduvad.

 

Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on  eluruumi üürimist  taotleva isikuna Põhja-Tallinna Valitsuses juba arvele võetud.

 Avaldus eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmiseks Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002 määruse nr 56 alusel 

Avaldus eluruumi üürimiseks

Eluruumi üürimist taotleva isiku andmete kinnitamine  

Tallinna linnale vajaliku töötaja taotlus eluruumi üürimiseks

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Tallinna linnalt eluruumi üürimise taotlemise menetluse läbiviimisel töötleb Põhja-Tallinna Valitsus  (Kari tn 13, Tallinn 10311, [email protected], 645 7040) eluruumi üürimise taotluses esitatud andmesubjekti/ja tema alaealise lapse või alaealiste laste/ isikuandmeid ning teeb päringuid Rahvastikuregistrisse, Kinnistusraamatuse, Ehitisregistrisse ja Tallinna kinnisvararegistrisse.

Õiguslik alus eelpoolviidatud andmete töötlemiseks on 27. aprilli 2016. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679 „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“ artikkel 6 lg 1 alapunkt e ja  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 6 lõige 1.

Isikuandmeid töödeldakse  eluruumi üürile andmise ettepaneku esitamiseks ja seoses eluruumi üürile andmist käsitleva Tallinna Linnavalitsuse korralduse menetluse vajadusega Tallinna linna ametiasutuse ühtses dokumendihaldussüsteemis (Postipoiss), Tallinna õigusaktide infosüsteemis TEELE, seoses üürilepingu haldamise ja täitmisega Tallinna kinnisvararegistris ja üüriarvestustarkvaras.

Eelpoolviidatud teavet säilitatakse nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

Aadress: Kari 13, 10311, Tallinn

Telefon: 645 7040
E-post: [email protected]

Põhja-Tallinna linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid

Peaspetsialist - Julia Vostrikova
Telefon: 645 7064
E-post: [email protected]
Vastuvõtt: E 16.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Loe lähemalt munitsipaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest

Sotsiaaleluruumid

Eluasemeteenuste vanemspetsialist – Eve Ringo
Telefon:  645 7085
E-post: [email protected]
Vastuvõtt: Kari tn 13, 10311 Tallinn

 Loe lähemalt sotsiaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest

 

 

Viimati muudetud 04.03.2024