Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Põhja-Tallinna linnaosa asustamata eluruumid

Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks eraldatud asustamata eluruumid seisuga 10.01.2023:

 
Munitsipaaleluruum Tube Korrus Üldpind Kirjeldus
Meeliku tn 24/3-81 1 I 33,9 m2 Kõigi mugavustega korter
Hooldekodu tee 23-25 1 I 28,4 m2 Kõigi mugavustega korter
Akadeemia tee 34-29 1 III 32,7 m2 Kõigi mugavustega korter
Raadiku tn 8/2-8 2 II 47,8 m2 Kõigi mugavustega korter
Männiku tee 98a-30 2 IV 49,9 m2 Kõigi mugavustega korter
Sotsiaaleluruum  
Paagi tn 10-402 1 IV 21,5 m2 Kõigi mugavustega kööktuba
Katleri tn 6-59 1 VI 32,7 m2 Kõigi mugavustega korter
Katleri tn 6-88 2 IX 52,2 m2 Kõigi mugavustega korter

Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on  eluruumi üürimist taotleva isikuna Põhja-Tallinna Valitsuses juba arvele võetud.

Avaldusi eluruumide üürimiseks võetakse vastu kuni 29.01.2023.
 
 

 


 

Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on  eluruumi üürimist  taotleva isikuna Põhja-Tallinna Valitsuses juba arvele võetud.

 Avaldus eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmiseks Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002 määruse nr 56 alusel 

Avaldus eluruumi üürimiseks

Eluruumi üürimist taotleva isiku andmete kinnitamine  

Tallinna linnale vajaliku töötaja taotlus eluruumi üürimiseks

 

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Tallinna linnalt eluruumi üürimise taotlemise menetluse läbiviimisel töötleb Põhja-Tallinna Valitsus  (Kari tn 13, Tallinn 10311, pohja@tallinnlv.ee, 645 7040) eluruumi üürimise taotluses esitatud andmesubjekti/ja tema alaealise lapse või alaealiste laste/ isikuandmeid ning teeb päringuid Rahvastikuregistrisse, Kinnistusraamatuse, Ehitisregistrisse ja Tallinna kinnisvararegistrisse.

Õiguslik alus eelpoolviidatud andmete töötlemiseks on 27. aprilli 2016. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679 „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“ artikkel 6 lg 1 alapunkt e ja  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 6 lõige 1.

Isikuandmeid töödeldakse  eluruumi üürile andmise ettepaneku esitamiseks ja seoses eluruumi üürile andmist käsitleva Tallinna Linnavalitsuse korralduse menetluse vajadusega Tallinna linna ametiasutuse ühtses dokumendihaldussüsteemis (Postipoiss), Tallinna õigusaktide infosüsteemis TEELE, seoses üürilepingu haldamise ja täitmisega Tallinna kinnisvararegistris ja üüriarvestustarkvaras.

Eelpoolviidatud teavet säilitatakse nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

Aadress: Kari 13, 10311, Tallinn

Telefon: 645 7040
E-post: pohja@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid

Peaspetsialist - Julia Vostrikova
Telefon: 645 7064
E-post: julia.vostrikova@tallinnlv.ee
Vastuvõtt: E 16.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Loe lähemalt munitsipaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest

Sotsiaaleluruumid

Eluasemeteenuste vanemspetsialist – Eve Ringo
Telefon:  645 7085
E-post: eve.ringo@tallinnlv.ee
Vastuvõtt: Kari tn 13, 10311 Tallinn

 Loe lähemalt sotsiaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest

 

 

Viimati muudetud 12.01.2023