Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rannainfo

Terviseameti info suplusvee kvaliteedi kohta: http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV
Suplusvee ohutus: https://terviseamet.ee/et/keskkonna-tervis/inimesele/suplus-ja-ujulavee-ohutus/suplusvee-ohutus
Suplusvee profiilid: https://terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/suplus-ja-ujulavee-ohutus/suplusvee-profiilid
Suplusvee profiil koostatud: 10.2009 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel.


Rannailm: www.ilm.ee/rannailm/

Stroomi rand


Terviseamet on 2022. aastal sageli võtnud suplusvee proove ning analüüsid näitavad selgelt, et Stroomi ranna vee kvaliteet on hea ja kvaliteedinäitajad on juba pikema aja vältel paranenud. Terviseamet hindas Stroomi suplusvee kvaliteedi 2021. aasta suplusvee profiili alusel heaks. Lisainfo siin. 
Ka 2022. aasta suplushooajal jätkatakse Stroomi rannas igal nädalal suplusveeproovide võtmist.

Stroomi ranna suplusalalt avastati raske kütteõli reostus. Ujumine on mittesoovituslik. 

Juuni lõpus leiti Stroomi rannas väike reostunud ala, mis kohe piirati ja hakati reostust likvideerima. Rannas viibivatele inimestele ega keskkonnale laiemalt, ohtu ei olnud. Käsitsi kaevamise käigus aga selgus, et reostunud ala on suurem ja selleks, et ranna külastajad saaksid Stroomi rannas ohutult ujuda, tuleb läbi kontrollida kogu ranna ala.

Terviseamet võttis suplusveest proovid ja analüüsid näitasid, et vahetult lintidega piiratud reostuse ala kõrvalt leiti suplusveest naftasaadusi; teisest kahest proovist, mis võeti reostusalast kaugemalt, naftasaadusi ei leitud. Terviseameti hinnangul võib naftasaaduseid leida ka piiratu ala väliselt ning need võivad levida suplusveega edasi.

Keskkonnaameti hinnangul on tegemist vanema raske kütteõli jääkreostusega.

Linnaosavalitsus korraldab  ostumenetlust Stroomi ranna merepõhja reostusuuringu teostamiseks ja saneerimiskava koostamiseks. Uuringu eesmärk on selgitada välja reostuse ulatus, allika täpne asukoht ning reostuse iseloom. Reostuse likvideerimiseks sobivaim tehnoloogia ja meetod selguvad aga pärast saneerimiskava koostamist. Viimasest sõltub ka vajalike tööde esialgne ajakava. Uuringu läbiviimise ja reostustõrje rahastust taotleb Põhja-Tallinna valitsus Keskkonnainvesteeringute Keskusest merekeskkonna reostustõrje riiklikust keskkonnaprogrammist. Põhja-Tallinna Valitsus teeb tihedat koostööd mitmete ametite ja asutustega, et reostus võimalikult kiirelt likvideerida ning rand uuesti suplemiseks avada.

Loomade ujutamine on Stroomi rannaalal keelatud. Loomaid tohib ujutada Kopli liinide promenaadil (trammi peatus Sepa ja bussi nr 73 peatus Kopli liinid).

Pikakari

Põhja-Tallinna Pikakari rannas lehvib ka sel hooajal keskkonnasõbralikkust ja suplusvee puhtust näitav Sinilipp.

Rahvusvaheline Keskkonnahariduse Fond FEE tunnustab Põhja-Tallinna supelranda kvaliteedimärgisega juba üheksandat aastat järjest. Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand on keskkonnasõbralikult majandatud, turvaline ja puhas. Ökomärgise Sinilipp saamine eeldab põhjalikku ettevalmistust, sest kvalifitseerumiseks tuleb täita üle 30 kriteeriumi. 

Pikakari ranna suplusvee profiil on  SIIN.

Pikakaris avati liikumisraskustes inimestele mõeldud rannaosa

Pikakari rand sai täienduse, mida paljud liikumisraskustega inimesed on ammu oodanud – vette saab nüüd minna spetsiaalse ratastooliga.

Rannas on kolm spetsiaalset ujukitega ratastooli, riietuskabiin, merekonteiner inventari hoiustamiseks, puidust terrass koos varjualusega ja laudtee. Konteineri juures on väljaõppe saanud abiline, kes annab kätte inventari ja aitab ujuja vette minekuks ohutult ette valmistada. Et ratastooliga vees liikumine oleks ohutu, tohib vette minna vaid koos isikliku saatjaga.

Ligipääsetava ranna teenus on Pikakaris  Pirital avatud kogu ametliku rannahooaja vältel 1. juunist kuni 31. augustini iga päev kell 12–18ni ning on kasutajatele tasuta. Nädalavahetustel võiks ujumisratastooli eelnevalt broneerida, helistades telefonil  või 5666 2455 (Pikakari). Vajalik info on leitav ka koha peal ning Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemis lips.tallinn.ee. 

spetsiaalne ratastool Pikakari.jpg

Rannavalve

(Hetke ilm / Õhutemperatuur / Veetemperatuur / UV Kiirgus / Lipp rannas / Põhjus/ Inimesi): https://www.g4s.ee/rannad

Lipuvärvide tähendus: 
 
Punane – suplemine ohtlik kõigile. Veetemperatuur on alla +16ºC / rasked ilmastikuolud / keskkonnareostus / muu oht.

Kollane – suplemine ohtlik lastele, eakatele ja kehvadele ujujatele. Veetemperatuur +16 ... +18ºC / ilmastikutingimused muutlikud. 

Roheline – suplemine ohutu. Veetemperatuur üle +18ºC, ilmastikutingimused head.

Lilla –  Veereostus. Lilla lipu korral ei ole ujumine soovitatav!

 

Heakord

Mõlemad Põhja-Tallinna ametlikud rannad, Stroomi ja Pikakari, asuvad unikaalsetes paikades looduskaitsealade kõrval.

Ettevalmistusi suvehooajaks alustati 15. aprillil, see tähendas rannaliiva tagasi toomist, tasandamist ja mehaanilist sõelumist ning hooldatud inventari paigaldamist. Pikakari rand sai uue puhta liiva. Randade puhtuse eest vastutab linnaosavalitsuse koostööpartner Krausberg OÜ. Ettevõte peab igal hommikul kella 9.00-ks rannaalalt prahi likvideerima, prügikastid tühjendama ja rannainventari õigesse asendisse paigaldama. Kaks korda kuus sõelutakse liiva.

Stroomi rannaalal on kaks sanitaarkonteinerit, kus on kokku kuus WC-d ja kaks välikäimlat. Nii sanitaarkonteineris kui välikäimlas on kätepesuvõimalus. Pikakaris on samuti üks sanitaarkonteiner ja üks välikäimla. Stroomi rannas ja Pikakaris on ka välidušid.

Väliduššide asukohad:

Stroomi rand

Pikakari rand

Võrkpalliplatside võrgud asuvad mõlemas rannas rannavalve soojakus, kätte saab dokumendi alusel. Pall peab kasutajal endal kaasas olema.

Anna probleemist teada:

-       Rannavalve kontakttelefon: 1911 või 651 1700.

-       Krausberg OÜ (koristus): 6 391 377, krausberg@krausberg.ee

Ühistransport

Pikakari randa pääseb bussiga nr 59, millele 1. maist lisati täiendavaid väljumisi nädalavahetuste päevastel aegadel. Täiendavaid väljumisi lisati ka bussiliinile nr 66, mis peatub Stroomi ranna kandis. Veel saab Stroomi randa bussidega nr 40, 3 ja 48. Sõiduplaanid: https://transport.tallinn.ee/

 Pikakari üldine 2022.jpg

 

Rannainfo 2021: Rannainfo 2021 > Põhja-Tallinna veebileht > Tallinn

 

 

Viimati muudetud 20.09.2022