Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna valitsus korraldas linnaosas õhukvaliteedi seire  

Põhja-Tallinna valitsus korraldas linnaosas õhukvaliteedi seire  

Põhja-Tallinna valitsus tellis Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt välisõhu kvaliteedi seire, mille käigus mõõdeti nelja kuu vältel väävelvesiniku ning lenduvate orgaaniliste ühendite hulka. Mõõtmistulemusi ja edasisi samme on linnaosavalitusel plaanis linlastele tutvustada maikuus toimuval rahvakohtumisel.

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul levib juba  aastaid  Põhja-Tallinnas ebameeldiv lõhn, mis aastatega on muutunud tugevamaks. Paljude põhjatallinlaste elu on Paljassaare tööstuspiirkonnas tegutsevate ettevõtete tegevusega kaasneva lõhna tõttu tugevalt häiritud.  „2023. aasta kevadel läbi viidud seire normide ületamist ei näidanu ja tookord sai otsustatud, et piirkonda paigaldatakse taas õhuseirejaam, seekord pikemaks ajavahemikuks kui kevadel,“ selgitas Pihlap.
 
Manuela Pihlap selgitas, et täna seaduses lubatud piirnormid on võib-olla liiga kõrged. „Minu hinnangul tuleks kliimaministeeriumil seadusandlust kaasajastada ning vaadata üle piirnormid, mis on ajale ammu jalgu jäänud," ütles Pihlap.
 
„Lõhnahaistingud on tugevalt mõjutatud aastaajast ja tuule suunast, seetõttu soovisime uue seire läbi viia talvisel perioodil, mil kaebusi laekub kõige rohkem. Aprillis analüüsivad kogutud andmeid Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Terviseameti spetsialistid, seejärel korraldame kohtumise, kuhu on oodatud kõik teemast huvitatud osapooled“ lisas Pihlap.
 
Mõõtmistulemusi ja edasisi samme on linnaosavalitusel plaanis linlastele tutvustada maikuus toimuval rahvakohtumisel. Kohtumisest võtavad osa Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaamet, Terviseamet ja probleemsete ettevõtete esindajad.
 
Lõhnahäiringute probleem linnaosas on kestnud aastaid, viimasel paaril aastal on nii Riigi Keskkonnaamet kui ka Põhja-Tallinna valitsus sellele kõrgendatud tähelepanu pööranud ja üheskoos lahendusi otsinud. Ka linlaste poolne aktiivne sekkumine on andnud palju väärtuslikku infot.
 
Lõhnahäiringutest tuleb teavitada Keskkonnaametit riigiinfo telefoni 1247 kaudu või e- posti aadressile [email protected].
 
Konteinerjaam seiras väävelvesiniku ning lenduvate orgaaniliste ühendite hulka välisõhus perioodil 20.11.2023-31.03.2024