Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Stroomi rannapargis algab õlireostuse likvideerimise teine etapp 

23. oktoobril algasid Stroomi rannapargis ettevalmistustööd rannaalal reostuse põhjustanud vana toru väljakaevamiseks.


Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul sai kevadel Stroomi rannaala õlireostusest puhtaks. “Tööde käigus leiti aastakümneid kasutuseta seisnud toru, mis oli suures osas täidetud kütteõlijääkidega. Toru ots betoneeriti, et reostus randa ei satuks. Nüüd aga valmistume toru likvideerimiseks, et vältida võimalikke naftareostuse lekkeid,” ütles Pihlap.

Esmaspäeval algas Stroomi rannapargis uuring, mille tulemusena selgitatakse välja vana toru poolt põhjustatud reostuse mastaap. “Enne toru eemaldamist tehakse reostuse uuring, mille põhjal koostatakse reostuse likvideerimiskava. Uuringu käigus puuritakse trassi lähiümbrusesse 45 proovivõtupunkti, kust võetakse proovid. Proovid antakse analüüsimiseks akrediteeritud laborisse. Analüüs näitab, kas, kui palju ja kus on reostus tuvastatud. Nende andmete põhjal koostatakse kaevetööde plaan,” selgitas linnaosavanem.

Reostusuuringu teostab ja koostab likvideerimiskava Kobras OÜ. Uurimistööd toimuvad Stroomi rannapargis oktoobri lõpuni. Uuringule järgneb reostuse likvideerimise kava koostamine ja selgitatakse välja sobiv kaevetööde teostaja. Kaevetöödega on plaanis alustada kevadel. Tööde teostamist toetab Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK). 

2022. aasta juuni lõpus avastati Stroomi rannas vee all õlireostus. Reostusuuring näitas, et naftasaaduste reostus pärineb eeldatavasti vanast trassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest. 2023. aasta kevadel toimunud õlireostuse likvideerimistööde tulemusena kaevati kokku välja üle 250 tonni pinnast, mis suunati utiliseerimisele. 

 

Sarnased uudised