Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vana-Kalamaja tn eskiisprojekti jooniste avalikustamine

Lugupeetud Põhja-Tallinna elanik!

Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet sõlmis 21.01.2019.a K-Projekt AS-iga töövõtulepingu Vana-Kalamaja tänava ehitusprojekti koostamiseks, mis tugineb varasemalt läbi viidud ideekonkursi võidutööle „KASVULAVA“ (autor KAVAKAVA OÜ, 2018).

Projekti eesmärgiks on kaasaegse ja inimsõbraliku tänavaruumi loomine ning igapäevase jalgrattaga ja jala liikumise osakaalu suurendamine liikumise ohutuse, atraktiivsuse ja mugavuse suurendamisega. Kergliikluse osakaalu suurenemine leevendab liiklusummikuid linnakeskuses, mille tulemusel paraneb elukeskkond. Olulisteks eesmärkideks on ka linna avamine merele,

liikumisviisi muutumisega kaasnevalt mikroettevõtluse ergutamine asumis, kogukonna ühendamine asumi peatänava loomisega, elanikele ja külalistele parema ühenduse võimaldamine Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel, tekitades vanalinnast väärtuslikku puitasumisse, mere äärde ja Lennusadamasse kulgeva selge kergliiklejate liikumistee (Nunne tn kuni Kalaranna tn).

Projekti "Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine" rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“.

Projekteerimistööde käigus tuleb jõuda liikluslahenduse, haljastuse, valgustuse ja tehnovõrkude kujunduslikult sobivate lahenduste leidmiseni.

Sellega kaasnevalt koostatakse eesmärgi saavutamiseks tänava katendite kui ka kõikide tehnovõrkude (tänavavalgustuse, side, soojusvõrgud, elektripaigaldised, vee-, reovee-, sademeveetrasside jms) rajamise, ümbertõstmise ja rekonstrueerimise projektid.

Käesolevaks hetkeks on valminud K-Projekt juhtimisel Vana-Kalamaja tänava ehitusprojekti eskiisprojekti joonised: LINK1 LINK2. Enne põhiprojekti koostamisele asumist avalikustatakse välja töötatud lahendus Põhja-Tallinna kodulehel /pohja 15.01.2020-28.01.2020  ja paberkandjal joonistega on võimalik tutvuda Põhja –Tallinna linnaosa ruumides aadressil Niine tn 2.

Kõik tähelepanekud ja kommentaarid saab esitada kirjalikult kohapeal või  e-post (pohja@tallinnlv.ee) kuni 28.01.2020.

Viimati muudetud 15.01.2020