Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Praktika Tallinna Linnavolikogu Kantseleis

Praktikale võtmist Tallinna Linnavolikogu Kantseleis ja teistes linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Tallinna Linnavolikogu Kantseleis palume esitada:

  • taotlus (*.doc)
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

Hetkel Tallinna Linnavolikogu Kantselei praktikakohti ei paku.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust e-aadressil infopunkt@tallinnlv.ee või postiaadressil Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn. Taotluse esitanuga võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud 02.07.2019