Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine

Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine

                    

Rahastamise programm/meede : Perioodi 2007–2013 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meede „Linnaliste piirkondade arendamine“

Projekti nimi ja nr: Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine, EU49233

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 korraldusega nr 624 „Osalemine perioodi 2007-2013 EL struktuurivahendite meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" välisprojektis "Priisle tee kergliiklustee esimese etapi rajamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale“ .

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: EAS 13.07.2015 otsus nr 1.1-5.1/15/746.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine lõigus Narva mnt kuni Läänemere tee koos sellega seonduvate tegevustega. Kergliiklustee rajamisega luuakse võimlus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks Pirita Kose ja Lasnamäe Priisle ning Seli asumite vahel. Kergliiklustee ehitamise ning Narva maantee ja Peterburi teega ühenduse loomise peamiseks eesmärgiks on jalakäijate ja kergliiklejate turvalisuse tagamine ning ühenduse loomine naabervaldadega.

Projekti tegevused:

  • projekteerimine;
  • Priisle tee kergliiklustee ehitamine;
  • ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
    • projektijuhtimise teenuse osutamine.

Projekti tulemus:

Rajatud on 420 m pikkune ja 3,5 m laiune kergliiklustee pindalaga 1460 m2.

Projekti eelarve:

Projekti abikõlblik maksumus:  274 583 €, millest

ERF toetus:  197 700 €

omafinantseering: 76 883 €.

Projekti abikõlblikkuse periood: 13.05.2015 – 30.10.2015

Objektile on 13.11.2015 väljastatud kasutusluba.

Viimati muudetud 21.02.2024