Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

 

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras:

  • õpilase elukoha lähedust koolile;
  • sama pere teiste laste õppimist samas koolis;  
  • võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove. 

Taotluse esitamine
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1.- 15.märtsini.

Taotluse võib esitada:
eKooli kaudu
paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse;

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil;

Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte;

Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Ülelinnalise vastuvõtuga koolides ja klassides toimub vastuvõtt enne 1.märtsi. Teave vastuvõtu
korraldamise kohta avaldatatkse koolide kodulehtedel.

Teavituskohustus

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit

Lisainfo ja taotluste vormid Tallinna Haridusameti lehelt:

https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine

Viimati muudetud 12.09.2023