Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamine

LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS

1. Lapse arengu hindamine on vajalik lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös  lapsevanemaga.

2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatustegevusprotsessist.

3. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused, ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

4. Lapse arengut kirjeldades lähtume igast lapsest kui isiksusest, väärtustades tema saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

5. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutadada lapse arengu hindamisel.

 6. Üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

7. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse „Isikuandmete kaiste seaduses“ sätestatud tingimustel. 

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise meetodid ja korraldus:

ARENGUMAPP:

1.Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp. Arengumapi koostamist alustatakse lapse lasteaeda tulekul ja täiendatakse kogu lasteaias käimise perioodil. 
2.Lasteaiast lahkudes saab iga laps oma arengumapi kaasa.
3.Lapsevanemal on alati võimalus tutvuda oma lapse arengumapiga. Põhjalikumalt tutvub lapsevanem lapse arengumapiga arenguvestlusel.
4.Arengumapi materjalidele toetudes on võimalik analüüsida lapse arengut.

LAPSE ARENGUMAPP
                
MINA: Lapse enda joonistus, käejäljed, mis meeldib, mis ei meeldi, kaalumine-mõõtmine
MINA OSKAN: Lapse tööd: kääridega lõikamine, rebimistöö, värvimistöö, kirja eelharjutused, matemaatika, lapse lemmiktöö
MINA ARVAN: Intervjuud, küsimustikud, tegevuste pildid, vaatluslehed jne
MINA ÜTLEN: Laste ütlemised, naljad
MINA TEAN: arenguvestlused, ankeedid, kokkuvõtted, koolivalmiduskaart


 

Viimati muudetud 13.09.2023