Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2023/2024 õppeaastaks

2023/24. õppeaasta on keele- ja kultuuri teema- aasta.
Aastaringi teemakuud on järgmised:

September- keeleõppekuu
Oktoober- hõimukuu

November- maailmahariduse kuu
Detsember- traditsioonide kuu

Jaanuar- mitmekultuurilisuse kuu
Veebruar- kodukuu
Märts- sõnakunsti kuu
Aprill- nutikuu
Mai- Euroopa keelte kuu
Juuni- laulu-ja tantsukuu
Juuli- mängukuu
August- mõistatuste-ja vanasõnade kuu
 

TEEMA - “Eesti keel ja kultuur- õpime, hoiame, väärtustame”

 1. Laps väärtustab eesti keele- ja kultuuritraditsioone, tunneb huvi lastekirjanduse vastu. 
 2. Muu kodukeelega laps soovib suhelda eesti keeles.
 3. Laps suudab argielulistes olukordades ennast eesti keeles väljendada.
 4. Laps teab, et maailmas on palju erinevaid keeli, milles inimesed räägivad. Laps tutvub mõne meie naabermaa keele- ja kultuuritraditsioonidega.
 5. Laps tunneb huvi eesti rahvatraditsioonide vastu. Tutvub meie rahvatraditsioonidega erinevate osalustegevuste ja ürituste kaudu.
 6. Laps oskab õppetegevustes ja vabas mängus kasutada lihtsamaid digi-ja robootikavahendeid läbi mille areneb lapse keeleoskus, loovus ja koostöövõime.
 7. Laps suhtub meid ümbritsevasse looduskeskkonda hoolivalt, hoiab loodust ja märkab selles toimuvaid muutusi. 
 8. Laps omab teadmisi keskkonda säästva käitumise, sh jäätmete hulga vähendamise ja jäätmete sorteerimise kohta.
 9. Laps teab, mis on tehiskeskkond. Oskab põhjendada selle vajalikkust ja märgata selles peituvaid ohtusid.
 10. Õpetaja kasutab õppetegevuste läbiviimisel mängulisi tegevusi, mis toetavad lapse positiivse minapildi kujunemist ja koostööoskust. 
 11. Lapsevanem  on kaasatud nii õppe- kui ka rühmaväliste tegevuste planeerimisse ja läbiviimisse, ühiste väärtuste kujundamisse.

 


 

Viimati muudetud 13.09.2023