Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid

1. Minu Riik. Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantseleiga. See oli ja on mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate ja kaheteistkümnadate klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone.

http://minuriik.ee/

2. Kaitse end ja aita teist! (KEAT). Tegemist on 6. klasside õpilastele mõeldud projektiga, mis on suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas. Projekti raames toimuvale võistluslaagrile eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda võimalikult suurele arvule õpilastest eluks vajalikke teadmisi kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, liikluskasvatus, vetelpääste. Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksa liikmelise esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused.

http://opetaja.edu.ee/112/

3. Märka ja Aita. Lapsi, kes vajavad abi, on meie rohkem, kui oskame arvata. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Õnneks on veelgi rohkem heatahtlikke inimesi, kes soovivad lapsi aidata.

http://markajaaita.haridus.ee/

4. KiVa. KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. Selle teadus- ja tõenduspõhise programmi töötasid Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellimusel ja toetusel välja Turu Ülikooli teadlased ning see on Soomes väga nõutud programm: umbes 50% kõikidest sealsetest üldhariduskoolidest on täna KiVa programmi rakendavad koolid. Alates 2012. aastast on SA Kiusamisvaba Kool Turu Ülikooli ametlik litsenseeritud partner programmi levitamiseks Eestis.

https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/

5. KIK PROJEKT. Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt korraldatud projekti kaudu, kool sai 6000 eurot keskkonateadlikuse tõstmisega seotud ekskursioonide läbiviimiseks. Projekti raames iga klass saab tasuta ekskursiooni ning samuti osaliselt saab kaetud ka transpordikulud. Ekskursioonid toimuvad õppeaasta jooksul.

https://www.kik.ee/et

6. Üle-Euroopaline Spordinädal. Septembri viimasel nädalal toimub kõigis EL liikmesriikides spordinädal. Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus.

https://spordinadal.ee/

7. Karjääritunnid ja karjäärinõustamine Töötukassa toel. Igal aastal toimuvad lõpuklasside õpilastele individuaalsed karjäärinõustamised, mis aitavad noortel paremini aru saada oma võimalustest ja valikutest tööturul. Karjääritunde viiakse läbi kõikides vanuseklassides. Töö ja karjääriga seotud küsimusi käsitletakse eakohases võtmes.

https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/karjaariteenuste_menuu_rus_11.09.pdf

8. Aitan lapsi. On üks suurem heategevuskampaania Eestis, samas lihtsaim võimalus heategevuses osaleda.

http://www.aitanlapsi.ee/

Viimati muudetud 06.12.2023