Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenus

Puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et sotsiaaltransporditeenust osutab aktsiaselts Tallinna Linnatransport ja taksoveoteenust osutab aktsiaselts Forus Takso Eesti.

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada erivajadusega inimesele võimalus käia ennekõike tööl ja koolis, kasutada avalikke teenuseid. Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada erivajadusega inimesel, kes funktsioonihäirest tingituna kasutab liikumisabivahendeid või vajab liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel kõrvalabi ning kes ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks tuleb vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 38, § 39 ja § 40, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 2 lg 2 ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 07.10.2021 määrusega nr 24 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord", Tallinna Linnavolikogu 07.10.2021 määruse nr 25 "Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord" § 12, Tallinna Linnavalitsuse 14.12.2022 määruse nr 39 „Sotsiaaltoetuste määrad“ § 4 alusel esitada elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus või Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome.

Sellest lähtudes hinnatakse isiku abivajadust ja koostatakse otsus, mis annab õiguse kasutada sotsiaalteenuseid, sh liini-, juhu- või taksoveoteenust.

1.    Liiniveoteenus

Liiniveoteenus on regulaarselt tööle, õppe-, tervishoiu- või hoolekandeasutusse sõitmiseks. Puuetega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin). Teenus on mõeldud regulaarseteks sõitudeks (nt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks või dialüüsiprotseduuridel käimiseks). Liiniveoteenuse eest tasub Tallinna linn, teenus on kasutajale tasuta. Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga. Liiniveoteenus on kasutajale tasuta.
Veoliini määrab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kindlaks koostöös transpordiettevõtjaga arvestusega, et:
1) samal veoliinil on võimalik korraga vedada maksimaalset arvu teenuse kasutajaid
2) liiniveoteenuse kasutaja ühe sõidukorra kestus võib olla kuni 1 tund ja 15 minutit.

Amet võib veoliini määrata väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva õppeasutuseni, kui Tallinna linna haldusterritooriumil ei ole teenuse kasutaja vajadustele vastavat õppeasutust.

2.    Juhuveoteenus

Teenus on mõeldud üksiksõitudeks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta ja/või sealt tagasi sõitmiseks. Teenus on kasutajale osaliselt tasuline. Juhuveoteenuse tellimus tuleb ametile esitada vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõitu, märkides ära juhuveoteenuse kasutamise kuupäeva, kellaaja, lähte- ja sihtkoha, sõidu eesmärgi ning saatja kaasamise vajaduse.

3.    Taksoveoteenus

Taksoveoteenust osutatakse taksoveoteenusena isiklikeks sõitudeks linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Juhendamist vajav inimene kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline. Taksoveoteenust on õigus kasutada inimesel, kes on vähemalt kolmeaastane ja kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude ja kelle puue takistab ühissõiduki või isikliku sõiduauto kasutamist ja kes nägemisfunktsiooni täieliku puudumise või liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu ei saa kasutada liini- ja juhuveoteenust iseseisvalt.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

(1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot;
4) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
5) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

(2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest;
3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
4) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

(3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:

1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
2) omaosalustasu üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest kalendrikuu limiidi ulatuses;
3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus;
4) täistasulise teenuse tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

Teenuse osutajad:
AS Tallinna Linnatranspordi (TLT) liiniveo- ja juhuveoteenuse klienditeenindus
töötab kella kell 8.00-16.00, Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn. Telefon 565 1133, e-post [email protected].
Tulika Takso kannab aprillikuust nime Forus Takso Eesti AS

Taksoveoteenuse tellimine taksokaardi alusel telefonil 612 0030, e-post [email protected], SMSiga 53 00 2728. Tellimisel teatada taksokaardi number, teenuse kasutaja nimi, sõidu lähtekoha aadress ja teenuse kasutamiseks kõrvalabi vajadus. Ooteaeg teenuse tellimisel võib olla maksimaalselt 30 minutit. Ratastoolitakso tellimusi vormistatakse kellaajaliselt vabade aegade olemasolul. Soovitame võimalusel tellida kohandatud takso vähemalt 12 tundi ette. Sõidualustamise tasu on 5 eurot 85 senti, kilomeetri hind päeval 79 senti ja öösel 89 senti, ajatasu 12 eurot tund. Taksodes saab tasuda sularahas ja pangakaardiga.

Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade asukohad ja telefoninumbrid:

Haabersti Linnaosa Valitsus – Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn;  telefon 640 4869, 640 4830
Tallinna Kesklinna Valitsus – Pärnu mnt 9, 10148 Tallinn; telefon  645 7848
Kristiine Linnaosa Valitsus – Metalli tn 5, 10615 Tallinn; telefon 645 7146
Lasnamäe Linnaosa Valitsus – Pallasti tn 54, 11413 Tallinn; telefon 645 7736
Mustamäe Linnaosa Valitsus – Vilde tee 118, 12614 Tallinn; telefon 645 7561
Nõmme Linnaosa Valitsus – Valdeku tn 13, 11621 Tallinn; telefon 645 7399
Pirita Linnaosa Valitsus – Kloostri tee 6, 11911 Tallinn; telefon 645 7640
Põhja-Tallinna Valitsus – Kari tn 13, 10311 Tallinn; telefon 645 7086, 645 7093

Sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega seotud küsimustele vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Tiia Tiik telefonil 645 7465 ja e-posti aadressil [email protected].

Vastuvõtt: Eelregistreerimisega vanemspetsialisti Tiia Tiik kontaktidel (645 7465, [email protected]), Endla tn 8, Tallinnas esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja  neljapäeviti kell 10.00-12.00. Vastuvõtule palume registreerida tel 645 7465 või e-postiaadressil [email protected].

Viimati muudetud 21.02.2024