Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalduste/Taotluste vormid

Vanemate poolt kaetava osa maara maksmisest vabastamise taotlus siit

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvotu taotlus siit

Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus siit

Lasteaeda vastuvotu avaldus siit

Toiduraha vahendamise avaldus siit

Lapse aadressi muutmine siit

Maksja e posti aadressi muutmine siit

Maksja nimi muutmine siit

Toitlustamise toetuse saamise taotlus siit

Toiduraha taies ulatuses avaldus siit

Lapsevanema avaldus suveks siit

Viimati muudetud 08.05.2015