Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks:

alates 1. jaanuarist 2020 71,25 eurot ühe lapse kohta kuus (ujulaga lasteaedades 78,26 eurot).

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidupäeva maksumus alates 01. оktoobrist 2019 on: sõimerühmas 1,84 eurot ja aiarühmas (vanuses 3-5 a), (vanuses 5-6 a)  2,14 eurot ning aiarühmas (vanuses 6-7 a) 2,19 eurot.

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

Õigusaktid

Viimati muudetud 11.09.2020