Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Kohatasu 

Lähtudes Tallinna Haridusameti käskkirjast 27.12.2023 nr HA-4/118, 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr on järgmine:

-   vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;
-   vanemate poolt kaetava osa määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 109,88 eurot kuus.

Alates 1. jaanuarist 2024 Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus on järgmine:
-  vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus;
-  vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus.

Toidukulu

Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem.
• Toiduraha maksumus on 3,10 eurot sõimerühmas ja 4,20 eurot päevas lasteaiarühmas (Hoolekogu otsus 1-3/7 punkt 1, 5.10.2023 ja direktori käskkiri nr 1-2/9).
• Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot (alus: Tallinna Linnavolikogu määrus nr 7; 04.03.2004).

Peredel, kelle kuu sissetulek  pereliikme kohta jääb alla 95,87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus tuleb esitada direktorile  septembri ja jaanuari kuu 1. nädalal. Dotatsiooniavaldusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.
 

Tallinna Raadiku lasteaias osutab toitlustamisteenust Maritta OÜ. Lasteaia köök asub Tallinna Raadiku lasteaias.

Alates 1.septembrist 2017 tasub Tallinna linn lasteaialapse toidupäeva kulu.
 

Toidukulu tasumisest vabastamine

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse      kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. 

Avalduse võib esitada:

  • vanem või eestkostja;
  • lasteasutuse õpetaja;
  • asenduskodu juhataja.

Toidukulu tasumisest vabastamise vormistab lasteasutuse direktor käskkirjaga kuni üheks õppeaastaks.

Viimati muudetud 24.01.2024