Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

Tegevuskava 2023/24 õa
Aasta teema: Kõige parem laps on tegus laps.
Haridusameti teema: Keel ja kultuur

Tegevuskavas on määratletud lasteaia ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes Tallinna Raadiku Lasteaia arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest.

2023/2024. õppeaasta eesmärgid:

  1. Personali eesti keele oskus vastab kvalifikatsioonile. Pedagoogid on valmis õpetama lapsi eesti keeles. Rakendatud on pedagoogide professionaalne areng, toetamine ja tunnustamine.
  2. Kogu dokumentatsioon on riigikeelne.
  3. Lapsed on loovad ja julged oma ideede eluviimisel, on sotsiaalselt küpsed ja tulevad toime igapäevaelus.
  4. Lapsed on valmis sujuvaks üleminekuks eestikeelesele õppele.
  5. Lastele on loodud arengut soodustav keskkond, tagatud turvatunne ja eduelamused ning toetatud lapse loomulikku huvi saada teadmisi ja kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.
  6. Laste füüsiline ja vaimne tervis on hoitud ja haigustele vastupidav, lastel on kujunenud välja eakohased tervisliku eluviisi ja ohutu käitumise harjumused. Lastele meeldib liikuda ja sportida.
  7. Laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö.
2022/23 õppeaasta eesmärgid

Teema: Headus päästab maailma. Oleme sõpruses tugevad.

Moto: Mõista, omaks võtta, aidata.

Sümbol: Riik – need oleme mina, sina, tema.

Eesmärk: Sõbralikkus, teineteisemõistmine, lugupidamine erinevatest rahvustest inimeste vastu; tutvumine rahvakunstiga ja rahvatraditsioonidega läbi rahvakalendri tähtpäevade.

Ülesanded:

1. Õpetaja erialaste teadmiste ja oskuste tasemel hoidmine, lastega uute kaasaegsete töövormide kasutamine vastavalt aasta teemale.

2. Lapse uurimusliku käitumise arendamine ja väärtussüsteemi kujundamine projekttegevuste kaudu õpetaja poolt kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades ja igat liiki tegevuste integreerimise kaudu looduskeskkonda. Loovprojektide "Eesti keel kui teine ​​õppekeel rühmades" elluviimine.

3. Laste tervise hoidmine ja tugevdamine, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine; kasvatuskeskkonna loomine, mis tagab lastes kõlbeliste tunnete kujunemise, suhetes ja koostöös kogemuste omandamise.

4. Õpetajate, laste, vanemate ühistegevuseks tingimuste loomine; lastevanemate pedagoogilise kultuuri ja pedagoogiliste teadmiste alalhoidmine.


2021/22 õppeaasta eesmärgid on siit.

Viimati muudetud 02.04.2024