Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Raadiku Lasteaias missioon, visioon

Tallinna Raadiku Lasteaias missioon, visioon

                                                                          

 

Tallinna Raadiku Lasteaed avati 1985. aastal. Tänaseks on Tallinna Raadiku Lasteaed jätkusuutlik haridusasutus.

Lasteaia rühmad on optimaalselt komplekteeritud. Lastevanematele on võimaldatud lasteaiakohad ka teistele pere lastele, selleks et toetada mitmelapselisi perekondi.

Tallinna Raadiku Lasteaias on kokku 13 rühma: 2 sõimerühma, 7 aiarühma, 1 osaline keelekümblus aiarühm, 2 tasandusrühma ja 1 pervasiivserühm.

Kõik rühmad on vene keele õppekeelega, kus 3 korda nädalas toimub eesti keele õpe, millele lisanduvad eesti keele õpet toetavad tegevused rühmas. Lasteaias töötab logopeed.

Lasteaia eripäraks on laste loovuse, mõtlemisvõime ja tervislike eluviiside arendamine. Loodud on omanäoline õppe-kasvatusprotsessi mudel, kus kasutusele on  võetud aktiivõppemeetodid, kaasa arvatud  avastusõpe (Leiutamisülesannete lahendamise teooria). 

Tallinna Raadiku lasteaial on välja kujunenud mitmeid traditsioone, neist olulisemad on eestikeelsete lavastusmängude iga-aastane festival, mardi-, kadri- ja vastlapäeva tähistamine, lasteaia lõpetajate poolt puude ja põõsaste istutamine õuealale, heategevuslikud laadad projekti „Märka ja aita” raames.

Lasteaial on pikaajaline  koostöö teiste koolieelsete lasteasutuste (Tallinna Ümera lasteaed, Tallinna Kuristiku lasteaed, Tallinna Mahtra lasteaed, Tallinna Mustakivi lasteaed) ja koolidega (Tallinna Mahtra Põhikool ja Tallinna Pae Gümnaasium). 

Missioon 

Lastele on loodud arengut soodustav keskkond, tagatud turvatunne ja võimaldatud kogeda eduelamusi. Koostöös lastevanematega on toetatud lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnas toimuva kohta.

 Visioon   

Tallinna Raadiku lasteaed on avatud, arenev, pidevalt muutuv ja suunatud tulevikku organisatsioon, kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed, lastevanemad kui ka lasteaia töö.

Viimati muudetud 21.02.2024