Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“

Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“

 

Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2014-2020  prioriteetse suuna  „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“  meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“

Projekti nimi ja nr: Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir, EU50441

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavalitsuse 11.mai 2016  korraldusega nr 737-k „Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir“ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: EAS 5.09. 2016.a. otsus nr 1.1-5.1/16/1012

Projekti eesmärk:

Projektiga kavandatakse Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt kuni Tallinna linna piir koos sellega seonduvate tegevustega. Kergliiklustee rajamisega luuakse võimalus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks Peetri, Järveküla, Mõigu, Ülemiste ja Juhkentali asumite vahel. Lisaks erinevate asumite ühendamise funktsioonile tagatakse rajatava kergliiklusteega ühendus Tallinna kergliiklusteede võrgustikuga.

Projekti tegevused:

  • projekteerimine;
  • Vana-Tartu mnt kergliiklustee ehitamine;
  • ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
    • projektijuhtimise teenuse osutamine.

Projekti tulemus:

Rajatud on 600 m pikkune kergliiklustee.

Projekti eelarve:

Projekti abikõlblik maksumus:  174 000 €, millest

ERF toetus:  147 900 €

omafinantseering: 26 100 €.

Projekti abikõlblikkuse periood: 13.05.2015 kuni 30.12.2016.

Viimati muudetud 21.02.2024