Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Rahuharidus

Rahuharidus

web-pais.jpg

Vene keeles

web-est-1.jpg

Mis on rahuharidus?

Ümbritseva keskkonna paremaks muutmine saab alguse meie suhtumisest ja käitumisest. Pereringis, koolis, tänaval või toidupoes. Rahu ei küsi vanust ega sugu. Rahu saab luua, tunda ja hoida igaüks.

Rahuharidus on valdkond, mis aitab edendada rahu ja arendada sallivust, õpetades seeläbi konflikte ennetama ja konstruktiivselt lahendama.

Rahuhariduse eesmärk on võimaldada inimestel elada, suhelda ja luua tingimusi ning süsteeme, kus on kesksel kohal õiglus, vägivallavaba käitumine, keskkonnahoid ja teised rahuväärtused. 

web-est-2.jpg Miks meile rahuharidus?

Rahuharidus aitab kujundada ühiskondi, kus inimesed suudavad rahumeelselt koos eksisteerida ning austada ja väärtustada üksteise erinevusi. Töös noortega on väga oluline pingutada selle nimel, et luua turvaline ruum, kus on võimalus mõelda ja arutleda tänaste globaalsete väljakutsete peale.

Mida teadlikumad noored on, seda paremini mõistavad nad väljakutsete lahendamiseks vajalikke tegureid ning oskavad teha otsuseid, mis muudavad maailma jätkusuutlikumaks paigaks.

Ühiskonnad, kus rahuharidus on oluline osa haridussüsteemist ja kogukonnakultuurist, on sageli vastupidavamad, avatumad ja suudavad paremini toime tulla konfliktidega.
 

web-est-3.jpg Kuidas rahuharidus igapäevaellu tuua?

Rahuharidust saab võimendada eeskujude abil, põimida koolitundidesse ja rakendada hariduslikes programmides.

Eeskujud meie seas – Tehes midagi enda või ühiskonna heaks, loome rahu ja näitame eeskuju.

Igapäevane koolielu – Kohalikel ja globaalsetel teemadel arutelud koolitunnis aitavad arendada empaatiavõimet, lahenduspõhist lähenemist ja kriitilist mõtlemist.

Mitteformaalsed haridusprogrammid – Kaasavad projektid annavad praktilise kogemuse ja julguse luua ühiskonnas positiivseid muutusi.

 

Rahuhariduse projekt Tallinna koolides

Tänaseks on üle 300 pealinna koolinoore osalenud rahvusvahelises rahuhariduse programmis Gutsy Go. Klassikalisest koolitunnist erineva ettevõtmise eesmärk on muuta noorte mõtlemist rahust ja innustada neid haarama initsiatiivi maailma paremaks muutmisel. Programmi käigus otsivad tiimid nädala jooksul lahendusi enesele südamelähedastele teemadele. Teekond idee sünnist selle elluviimiseni jäädvustatakse videolugudena, mis aitavad rahusõnumil levida ning inspireerivad teisi noori ja täiskasvanuid. Need on noored, kes julgevad luua, tunda ja hoida rahu.


Uuri rahuhariduse kohta lisaks:
Rahuhariduse programm Gutsy Go
Rahuhariduse programmis Gutsy Go osalenud Tallinna koolinoorte lood
Erasmus+ projekt „Make peace visible - European youth as agents of social change“ koostöös Tallinna, Riia ja Helsingi koolidega

 

Rahuhariduse projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Viimati muudetud 15.01.2024