Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Rahvakohtunikukandidaatide ankeetide vastuvõtmine on lõppenud.
Rahvakohtunikukandidaatide valimine toimub iga nelja aasta järel.

 

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel (keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel) ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

 

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1. süüdi mõistetud kuriteo eest;
2. pankrotivõlgnik;
3. tervise tõttu sobimatu;
4. kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas alla ühe aasta;
5. kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6. kaitseväeteenistuses;
7. advokaat, notar või kohtutäitur;
8. Vabariigi Valitsuse liige;
9. valla- või linnavalitsuse liige;
10. Vabariigi President;
11. Riigikogu liige.

Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Täiendav info: kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102–113) ja rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.