Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab

direktor Tatjana Tamme
e-post: direktor@raku.edu.ee
telefon 5919 0491

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.


Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori 06.04.2023 käskkirjaga nr. 1-2/3

Ostumenetluse korraldamise eest vastutab direktor.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 03.03.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/105 kinnitatud korruptsiooni ennetamise juhendist   

Rohkem info leiate korruptsioon.ee

Viimati muudetud 18.09.2023