Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mesimummud

Rühma lühitutvustus.

Lapsi on rühma nimekirjas 22

Õpetajad:  Ines Vohlbrück

Õpetajaid aitab Ljudmilla Piltjai

Rühma õppe- ning kasvatustöö eesmärgid ja põhimõtted.

1. Laps huvitub ja hoolib loodusest ja keskkonnast;

Tegevustes kavandada võimalikult palju õuesõppet, vaatlusi ning katseid

Tegevusi viia läbi mängulises vormis ning lõimitult

Tegevuste kaudu areneb lapse kõne-ja eneseväljendamise oskus

  • rikastub sõnavara
  • laps on julge ja avatud kõnelemiseks/vestlusteks
  • laps õpib õpetajate  eeskuju kaudu verbaalse eneseväljendus- ja suhtlemisoskust

2.  Laps väärtustab loodust kui oma tervise allikat

Võimalikult palju käime väljaspoolt lasteaeda – ekskursioonid, õppetoad Tallinna muuseumites ja lasteteabe keskustes.

3. Eesti kultuuri ja traditsioonide õpetamine koostöös lastevanematega. 

Põhimõtted:

  • Koostöös lapsevanematega rühma mänguvahendite täiendamine.
  • Osalemine lasteaia ja ülelinnalistel näitustel.
  • Olemasolevate ja uute mängudega mängima õpetamine
  • Sõnavara rikastamine läbi näitemängu.

Viimati muudetud 03.12.2021