Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Snoki

Snoki  on vene õppekeelega rühm. Lapsi on nimekirjas 21

Õpetajad: Tamara Nagornaja ja Anastasiia Polubotko

Õpetaja abi: Ljudmila Garussova

Rühma õppe- ning kasvatustöö eesmärgid ja põhimõtted.

Lasteaia eesmärgid:

 1. Õppe- ja kasvatusprotsess toetab mitmekülgsete teadmiste ja kogemuste omandamist ümbritsevast keskkonnast.
 • Ümbritseva loodus- ja tehiskeskkonna aktiivne kasutamine õppeprotsessis (õuesõpe);
 • Matkad;
 • Õppekäigud;
 • Vaatlused, katsed;
 • Erinevate meeleelundite kasutamine teadmiste omandamisel;
 • Õppimine läbi lapse isikliku kogemuse;
 • Õppimine vahetus keskkonnas.
 • Temaatiliste kirjanduspalade, pildimaterjalide, multifilmide jm kasutamine, arutelud;
 • Situatsioonimängud: õige või vale käitumine;
 • Jääk- ja looduslike materjalide kasutamine õppetegevustes;
 • Prügi sorteerimine
 • Mõtestatud valikute tegemine igapäevases tarbimises;
 • Heaperemehelik käitumine ümbritseva keskkonna suhtes;
 • Mängu- ja õppevahendite vahetamine teiste rühmadega;
 • Vanemate kaasamine materjalide kogumisel;
 • Korrastustalgud vanematega;
 • Kodus mittekasutatavate mänguvahendite, raamatute jm kogumine
 1. Koostöös lapsevanematega on kujundatud keskkonnasäästlikku eluviisi.
 1. Positiivsete väärtushinnangute kujunemist on toetatud koostöös lapsevanematega lastekirjanduse, muinasjuttude, rahvapärimuste ja lavastuste kaudu.
 • Lastekirjanduse, muinasjuttude, muistendite ettelugemine/kuulamine, arutelud nende põhjal;
 • Tarkuseterade leidmine;
 • Vanasõnade kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes;
 • Lavastus- ja situatsioonimängud,
 • Lavastused

Viimati muudetud 03.12.2021