Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Raku Lasteaia ajalugu ja tänapäev

Tallinna Raku Lasteaia ajalugu ja tänapäev

Tallinna Raku Lasteaed avati 1956.aastal ja algselt oli selles kaks rühma: sõimerühm ja aiarühm.

1978. aastal ehitati majale jurde veel kahe rühma ruumid, üldkoridor ja köök.

Algselt sai lasteaia nimeks Tallinna 74. Lastepäevakodu ja see kuulus Raku Karusloomakasvatuse sohvoosile ning õppekeeleks oli vene keel.

1994. aastast on Tallinna Raku Lasteaed Nõmme linnaosas paiknev munitsipaalasutus.

Lastead on aegade jooksul läbi teinud mitmeid struktuurilisi ümberkorraldusi. Praegu töötab lasteaias neli rühma.

Alates 2014. aasta sügisest on lasteaias:

  • üks eesti õppekeelega sõimerühm
  • üks vene õppekeelega 2-7 aastaste laste liitrühm
  • kaks eesti õppekeelega 2-7 aastaste laste liitrühm

Lasteaia asukoht annab suurepärased võimalused õuesõppeks ja keskkonnakasvatuseks. Lähedal asub mets, veekogu.

Lasteaial on turvaline õueala. 2012.aasta suvel sai asutus endale uue piirdeaia ja Tallinna Kommunaalamet paigaldas kogu hoovi õuevalgustuse. Õuealal on liigirikas taimestik  ja piisavalt  mänguvahendeid. 2013.aasta suvel paigaldatakse Tallinna linna toetusel uus mängulinnak. Mängulinnak valiti lastevanemate seas läbiviidud küsitlusandmete põhjal.

Lasteaias töötab 22 töötajat, kellest üks on lapsehoolduspuhkusel. Pedagoogilist personali on kokku 12. Kaheteistkümnel pedagoogil on erialane või muu kõrgharidus. Pedagoogid täiendavad ennast pidevalt erialaliselt.

Lasteaial on oma köök. Lasteaed teeb tõhusat tööd mitmekülgse ja tervisliku toitlustamise väljatöötamiseks.

Lasteaed liitus 2012.aastal Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. 2013. aasta jaanuaris liitusime projektiga "Kiusamisest vaba lastead".

Viimati muudetud 21.02.2024