Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Raku Lasteaia õppetegevuse korraldus

Tallinna Raku Lasteaia õppetegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse vormid on:

 • õppimine läbi mängu
 • rühmategevused
 • valiktegevused alarühmades
 • individuaalsed tegevused

 

Eesmärk on kasutada erinevaid õppemeetodeid, mis võimaldavad rahuliku tegevuse vaheldumise aktiivse tegevusega. Õpetajad kasutavad meetodit või võtet, mille läbi on konkreetset teemat kõige sobivam tutvustada, õpetada või kinnistada ning mis seoksid teemaga emotsionaalse, füüsilise, loomingulise ja sotsiaalse tasandi.

Õpetamise meetoditeks on:

 • vaatlus
 • vestlus
 • arutelu
 • jutustamine
 • ettelugemine
 • küsimuste esitamine ja neile vastamine
 • lugemine ja kirjutamine
 • dramatiseering
 • arvutamine
 • joonistamine, maalimine, voolimine, rebimine, kleepimine
 • liikumine
 • õppekäik, matk, ekskursioon
 • laulmine, muusika kuulamine
 • katsed, uurimused
 • videosalvestuste vaatamine
 • mäng: loovmäng, rollimäng, lauamäng, õppemäng, teemamängud

 

Õpetamine toimub vajadusel alarühmades, mille suurus sõltub rühma vanuselisest/ individuaalsest koosseisust. Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on paindlik. Tuleb püüda kinni pidada sellest, et iga alarühmaga  saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed omandaksid eakohaseid oskusi ja teadmisi.

Õppetegevuste algus võib olla kõigile lastele üheaegne või järkjärguline. Järkjärguliselt algavas tunnis on soovitav iseseisvaks tööks planeerida tuttav või kordamist vajav materjal. Õpetamisvõtete valik sõltub ülesandest ja käsitletavast teemast.

Viimati muudetud 21.02.2024