Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tiigrikutsud

Rühma lühitutvustus

 Rühmas on 22 last. 

Lapsed on vanuses 2-7.

Rühma õpetajad: Kätlin Lätt  ja Maret Preismann

Õpetajaid abistab Jelena Žukova

Rühma õppe- ning kasvatustöö eesmärgid ja põhimõtted (tulenevad maja eesmärkidest)

Eesmärgid:

  1. Laps huvitub ja hoolib loodusest ja keskkonnast
  2. Laps väärtustab loodust kui oma tervise allikat
  3. Rahvakultuuri ja traditsioonide õpetamine koostöös lapsevanematega
  4. Noorematel lastel kujuneb iseseisvus ja eneseteenindusoskus
  5. Vanematel lastel kujuneb koolivalmidus

 

Põhimõtted:

Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel järgime lapsest lähtuvat õpetust, mis on mitmekülgne ja mänguline, arvestades laste vanust ja arengutaset.

Õppetöös kasutame õuesõpet. Õppetegevused on lõimitud.

Viimati muudetud 22.01.2021