Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt Raku Lasteaeda

Vastuvõtt Raku Lasteaeda

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias on kiire ja mugav taotleda iseteeninduskeskkonnas

Lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) tuleb vanemal lapse sünnitunnistuse alusel täita haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohane vastuvõtu  taotlus  ja esitada see ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga.

  • Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse (lasteaia) valikut, soovi korral saab lisada ka 3 sõimevalikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. 
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.  
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel

 

  • Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel ja lapse lasteaia nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lasteaeda vastuvõtmise avalduse

 

  • Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

 

  • Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Viimati muudetud 21.02.2024