Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Randvere tee 27 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Randvere tee 27 elektrivarustuse  projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 18.07. – 01.08.2022  Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Randvere tee 27 elektrivarustuse lahendus erineb Randvere tee 27 ja Võsa tee 4 // 6 kinnistute detailplaneeringu DP038500 lahendusest. Detailplaneeringuga oli ette nähtud kahekohaline  JK/LK paigaldamine Võsa tee 4 kinnistu piirile. Tegelikult paikneb olemasolev Võsa tee 4 liitumiskilp Võsa tee T1 krundil oleval mastil Võsa tee 4 krundi juures. Olemasoleva Võsa tee 4 liitumiskilbi asendamisel kahekohalise vastu, paigaldatakse Randvere tee 27 tarbija kaabel tänava maal. Arvestades olemasoleva olukorraga on optimaalne lahendus paigaldada liitumiskilp Randvere tee 27 kinnistu piirile ja toide tuua Randvere tee 27 juures olevalt õhuliini mastilt. Liitumiskilp planeeritakse paigaldada  „Ärihoone, kohvik-pood“ ehitusprojektiga ette nähtud kohta ( OÜ Directspace, töö nr R27-0121, ehitusluba 2112271/40263).

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2111002/10654  ja eelnõu materjalidega saab tutvuda Tallinna   projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide   registris. Dokumendid on leitavad ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP038500 ( Randvere tee 27 ja Võsa tee 4 // 6 kinnistute detailplaneering).  Dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima.

Viimati muudetud 01.07.2022