Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Raske ja sügava puudega lapse hoiukodu

Hoiukodu teenuse eesmärk on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ning pere toimetulekut igapäevaeluga. Puudega lapsele pakutakse turvalist elukeskkonda ja hooldust Tallinna Lastekodu hoiukodus.

Kellele? Teenust on õigus saada 3–18-aastasel raske või sügava puudega lapsel.Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.

 

Kuidas? Hoiukodu teenus on ajaliselt paindlik - teenust võib kasutada nii tundide või üksikute päevade kaupa kui ka pikema ajavahemiku jooksul. Teenus on ööpäevaringne ning jaguneb lühiajaliseks ning pikaajaliseks hoiukodu teenuseks, mida osutatakse eraldi ruumides. Ühes rühmas on kohti kuni seitsmele lapsele.

Hoiukodus pakutakse lapsele:

  • turvalist elukeskkonda
  • tuge või suunamist lihtsamate igapäevaelu kohustuste ja toimingute juures
  • abi isiklikes hügieenitoimingutes
  • arengut toetavaid vabaajategevusi
  • sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös

Kui palju? Lühiajalist hoiukodu teenust on õigus saada vähemalt 30 kalendripäeva, kuid mitte rohkem kui 150 kalendripäeva aastas. Juulis ja augustis on igal lapsel võimalus saada lühiajalist hoiukodu teenust 14 kalendripäeva, vabade kohtade olemasolul ka rohkem.