Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Rattamajatoetus

Korteriühistu saab taotleda toetust korterelamu juurde rattamaja ehitamiseks. Toetusega hüvitatakse rattamaja ehitamisega või valmismooduli paigaldamisega seonduvad rahalised kulud 70% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta.

Toetuse taotlemise tingimused

Toetust on võimalik taotleda, kui taotleja on:

  • ehitanud korterelamu hoovi jalg- ja tõukerataste hoidmiseks rattamaja ja/või paigaldanud rattamajja või hoovi jalg- ja tõukerataste akude laadimise seadmed ja/või korrastanud rattamajaga piirneva hoovi, kasutades vett läbilaskvat katendit
  • kohandanud korterelamus asuva ruumi jalg- ja tõukerataste hoidmiseks ja/või paigaldanud ruumi jalg- ja tõukerataste akude laadimise seadmed

Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast seda, kui tööd on tehtud ja taotleja on tehtud tööde eest esitatud arved tasunud. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt.

Taotlejal peab olema taotluses nimetatud tööde tegemiseks ehitusluba või asjaomase asutuse kooskõlastus või esitatud ehitusteatis, kui selline nõue tuleneb ehitusseadustikust või Tallinna linna õigusaktidest.

Toetuse eelarve on 2022.aastal 350 000 eurot, millest :

  •         toetusteks makstud 0,00 eurot
  •         taotlustega broneeritud 383,97 eurot
  •         vabu rahalisi vahendeid 349 616,03 eurot

Esitatud on 1 taotlust, millest välja makstud on 0, menetluses 1 ja tagasi lükatud 0 taotlust.