Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Jalgrattateede andmekorje

 

2018. aasta septembrikuus kogus Tallinna Kommunaalamet linnaelanikelt andmeid jalgrattateede seisukorra kohta. Tänu aktiivsele osavõtule registreeriti 1400 murekohta.

Praeguseks on 159 asukohas tehtud parandustöid: uuendatud teekatet, langetatud äärekive, paigaldatud rattaparklaid ja madaldatud teetasapinda. Uuendatud  kaardivaatega andmekorje rakendusega on võimalik tutvuda järgneval lingil

Teave jalgrattateede andmekorje rakenduses märgitud muude probleemide kohta edastati tegevusvaldkonnast lähtudes Keskkonna- ja Kommunaalametile, Transpordiametile ja Linnaplaneerimise ametile.

Jalgrattateede seisukorra parendamist jätkatakse 2020. aastal.

Täname kõiki andmekorjes osalenuid!

Viimati muudetud 18.06.2020