Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

„Rattaga kooli“ toetuse tingimused

„Rattaga kooli“ toetuse tingimused

Lapsevanem saab taotleda kuni 100-eurost toetust jalgratta ostmiseks 10–15-aastastele jalgratturi juhiloaga lastele. 

Toetusest

 • Toetuse suurus ühe lapse kohta on kuni 100 eurot.
 • Toetus on ühekordne.
 • Toetust antakse linna eelarves toetuse maksmiseks ette nähtud vahendite arvelt.

Kes võib taotleda?

Toetus makstakse välja lapse vanemale või eestkostjale lapsele soetatud jalgratta kulude katteks. Ühekordset toetust 10–15-aastasele lapsele jalgratta ostmiseks on õigus saada, kui:
 • jalgratturi juhiluba on lapsele väljastatud toetuse taotluse esitamise aastal või sellele eelnenud aastal;
 • jalgratta ostuarve on väljastatud taotluse esitamise aastal;
 • lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt taotlemise kalendriaasta 1. jaanuarist;
 • toetuse taotluse esitanud vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on taotluse esitamise hetkel sama, mis on toetuse saamise õigusega lapsel.

Kuidas taotleda?

 • Toetuse saamiseks esitab taotluse vanem, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on taotluse esitamise hetkel sama, mis toetuse saamise õigusega lapsel. Kui taotluse esitab eestkostja, ei rakendata vanemale rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta esitatud nõudeid.
 • Toetuse taotlusega koos esitatakse jalgratta ostuarve ja jalgratturi juhiloa koopia.
 • Toetuse taotluse saab esitada Tallinna e-teeninduses taotlen.tallinn.ee, digiallkirjastatuna e-posti teel või allkirjastatuna paberil.
 • Toetus makstakse välja taotluses nimetatud toetuse saaja arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamisest, kui on täidetud kõik toetuse määramise tingimused ja linna eelarves on vahendid toetuse maksmiseks.
 • Toetuse taotlusi menetleb Tallinna Haridusamet.

Hea teada

Lisainfo jalgratturi juhiloa saamisest ja juhtimisõiguse eksamist on saadaval Transpordiameti veebilehel: transpordiamet.ee/jalgratturi-juhiluba 

Eksami tegemise võimaluse kohta tasub uurida ka lapse koolist, sest paljud koolid korraldavad vähemalt kord aastas kursusi ja võimaldavad sooritada eksamit.  

Loe liiklusohutuse teemal: liikluskasvatus.ee 

 

Viimati muudetud 10.05.2023