Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Registreeru tallinlaseks

Registreeru tallinlaseks

registreeru_cover.png
Registreeri oma täpne elukoht, et saada elukohaga seotud kohalikke teenuseid (nt tasuta ühistransport või lasteaiakoht) ja riigi teenuseid (nt juhiloa pikendamine).

Tallinna elanikuks registreerimiseks on vaja isikukoodi. Isikukoodi puudumisel on vaja esmalt moodustada isikukood

Elukoha andmeid uuendada on lihtne. Seda saab teha:

  1. portaalis rahvastikuregister.ee  
  2. saates elukohateade linnaosavalitsusele posti või e-posti teel. Vaata kontakte ja juhiseid
  3. kohapeal elukohajärgses linnaosavalitsuseslinnakantselei teenindusbüroos või Tallinna Perekonnaseisuametis
Kui inimesel ei ole võimalik (nt pole üürilepingut või omanik ei anna nõusolekut) esitada enda elukoha andmeid elukohateatega ise, tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse poole, kes saab elukoha registreerimisel aidata.
Mis kasu ma saan end tallinlaseks registreerimisest?

Tallinna ametlikule elanikul on õigus saada soodustusi nagu näiteks: 

Milliseid dokumente on elukoha registreerimisel vaja?

Sul on vaja esitada:

  • täidetud elukohateate vorm;
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest, kui saadad paberdokumendid posti teel;
  • Kui Sa ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel või nõusolek eraldi dokumendina) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse;
  • kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel on vaja kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolekut elukoha andmete esitamiseks. Kui ruumi omanikud on sõlminud kaasomandi kasutamise kokkuleppe, lisatakse kaasomanike nõusoleku asemel elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument;
  • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek kas eraldi dokumendina või elukohateatele märgituna;
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.  
Kui kaua võtab aega elukoha registreerimine?

Seadusest tulenev menetlusaeg on kuni kümme tööpäeva elukohateate vastuvõtmisest. Riigiportaalis elukohateate esitamisel ei muutu avaldaja elukoht automaatselt, vaid laekub pärast kõigi nõutavate digiallkirjade panemist ametniku töölauale. Ametnik teeb elukohakande rahvastikuregistrisse pärast kõigi esitatud andmete õigsuse kontrollimist. Elukohateate menetluse käiku saab jälgida portaalis eesti.ee.

Kui ei ole järjekorda, võib asutuses kohapeal kuluda elukoha registreerimiseks vaid 15 minutit.

Seotud teenused

Viimati muudetud 02.04.2024