Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik-, haldusjärelevalve ja teenistuslik järelevalve

Järelvalvet teostab

kooli haldustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.
 

Haridusamet
Keskkonnaamet
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet
Päästeamet
Tööinspektsioon
Terviseamet
Põllumajandus ja toiduamet
Andmekaitse inspektsioon
Keeleamet

Lisainfo:
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
6404678, riina.kaos@tallinnlv.ee  


 

Viimati muudetud 25.10.2023