Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik-, haldusjärelevalve ja teenistuslik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, 50088 Tartu, tel. 735 0222, e-post hm@hm.ee). Järelevalvest täpsemalt saab vaadata SIIT.

Samuti järelevalvet teostavad

Järelevalvet AvTS täitmise üle (AvTS § 44) teostavad ka

Tuleohutusalast järelvalvet teostab asutuses Päästeamet (Raua 2, 10124 Tallinn, tel. 628 2000, e-post rescue@rescue.ee).

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseamet (Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel. 794 3500, e-post info@terviseamet.ee).

Viimati muudetud 27.10.2023