Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Aegna saare jäätmekäitlus

Aegna saare jäätmekäitlus

Aegna saarel korraldab jäätmete kogumist ja vedu Tallinna Jäätmekeskus. Saarel on jäätmete liigitikogumiseks suurepärane kogumisvõrgustik. 

Koos saarel elavate inimeste ja ettevõtetega sõnastame saare jäätmekäitluse eesmärgid:
 • Külastaja ei jäta oma jäätmeid saarele, vaid viib need mandrile tagasi või jätab jäätmepunkti. Jäätmete vedu saarel lõhub õrne kooslusi. 
 • Aegnast hooliv inimene ühekordseid nõusid ei kasuta. 
 • S​​​​egaolmejäätmeid ehk prügi ei teki saarel rohkem, kui 10% jäätmete kogusest. Püüdleme Eesti kõige väiksema prügitekkega saareks. 
Saarel tekkinud liigiti kogutud jäätmed ja vähese prügi võtame vastu Aegna jäätmepunktis, mis asub sadamahoone kõrval aadressil Tagamaa tee 1. 
 • Aegna jäätmepunkt on alati ilus, puhas ja heakorrastatud ning selle eest kannab hoolt meie partner Joosep Reimets (tel 616 4000). 
 • Aegna jäätmepunkt on klientidele avatud igal laupäeviti kell 10.00-11.00. Riigipühadel oleme suletud.
 • Üleantavate jäätmete eest saab tasuda kohapeal sularahas vastavalt hinnakirjale. Arve jäätmete üleandmise eest saadetakse kliendile e-postiga. 
 • Saarel asuvatest avalikest kogumispunktidest veab liigitikogutud jäätmed Aegna jäätmepunkti Tallinna Jäätmekeskus. 
 • Jäätmete äraveo Aegna saarelt laevaga mandrile ja edasise käitluse korraldab Tallinna Jäätmekeskus.
Korraldame ka olmejäätmete veo saareelanikelt:
 • Veame koos kolme jäätmeliiki: prügi, paberi ja kartong ning pakendijäätmeid. Me ei sõlmi veolepingut ainult prügi äraveoks.
 • Prügi veame ära vaid siis, kui see ei sisalda taaskasutatavaid jäätmeid sh biojäätmeid. Kontrollime prügikotte pisteliselt veo käigus ja jätame need prügikonteinerid sel juhul tühjendamata. 
 • Tühjendussagedus 2 nädala tagant (suvel) ja 8 nädala tagant (talvel)
 • Pakume ka konteinerite renti.
 • Jäätmeveolepingu sõlmimiseks palume võtta ühendust [email protected] või tel 616 4000. 
Aegna jäätmeveo hinnakiri
Jäätmeliik Mahuti Hind
Papp- ja paberpakend 80 l - 1100 l (sh 150 l kott) 0,00
Klaaspakend 80 l - 1100 l (sh 150 l kott) 0,00
Plast- ja metallpakend, joogikartong 80 l - 1100 l (sh 150 l kott) 0,00
Segaolmejäätmed (prügi) 80 l 5,00
Segaolmejäätmed (prügi) 140 l 6,00
Segaolmejäätmed (prügi) 240 l 7,00
Segaolmejäätmed (prügi) 370 l 8,00

img_3946.jpg
 

Viimati muudetud 05.07.2024