Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lilleküla ringmajanduskeskus

Lilleküla ringmajanduskeskus

Tallinna jäätmekavas 2022–2026 viiakse rõhuasetus jäätmejaamadelt ringmajanduskeskustele. Jäätmejaamade juurde loodavates ringmajades on põhirõhk korduskasutusruumidel ja parandustöökodadel. Ringmajanduskeskust külastav inimene saab oma korralikud asjad korduskasutusruumi jätta ja järgmine huviline neid tasuta võtta. Kui kasutuskõlblikke asju tekib liiga palju, siis kogume need kokku ja viime sortimiskeskusesse.

Parandustöökojas on võimalik ringmajanduskeskusesse toodud asju parandada. Igas ringmajas keskendutakse kindlat liiki asjade parandamisele, näiteks mööblile, riietele või tehnikale. Linn loob elanikele ja kogukondadele võimalused parandustöökodade näol ning soovib sinna leida tegutsema ja majandama eri asjade parandamisele spetsialiseerunud ettevõtted või meistrid.

Lilleküla on meie esimene ringmajanduskeskus. Linnaosa üldplaneeringus on määratud uus jäätmejaam koos ringmajaga Kristiine linnaosas asuvale kinnistule aadressiga Mustjõe 40. Ringmajanduskeskuse rajamise ajakava on järgmine: 
  • 2022 valmis ehitusprojekt ja anti ehitusluba,
  • 2023 jaanuaris läbis ehitusprojekt ekspertiisi,
  • 2023 juunis kuulutati välja ehitushange,
  • 2023 septembris sõlmiti ehitusleping (kestvusega 14 kuud),
  • 2023 novembris alustati ringmajanduskeskuse ehitust,
  • 2024 I kv taotlesime ja 15.04.2024 saime keskkonnakaitseloa,
  • 2024 sügisel avame Lilleküla ringmajanduskeskuse.
Lilleküla ringmajanduskeskus on kaasaegne ja keskkonnasõbralik ehitis, mis rajatakse rangeid keskkonnanõudeid järgides. Kavandatud ringmajanduskeskus koosneb jäätmejaama alast, kontorihoonest ning ringmajast. Ringmajja planeeritakse korduskasutusruum, õppeklass ja parandustöökojad. Lisaks ringmaja rajamisega korrastatakse ja muudetakse ohutumaks ka ümbruskonnas asuvad sõidu- ja kõnniteed koos sinna juurde kuuluva kanalisatsiooni ning tänavavalgustusega.

Ringmajanduskeskuse visuaalseks eraldamiseks ning võimaliku mürahäiringu vältimiseks rajatakse Veskimetsa ja Heinavälja tänavate poolsetesse külgedesse 147 meetri kogupikkuse ja 4,5 meetri kõrgused müratõkkeekraanid. Mustjõe tn ja Värvi tn poolsetele külgedele rajatakse kahe meetri kõrgune piirdeaed ja istutatakse Mustjõe tn poole igihaljas jugapuu ning Värvi tn poole harilik humal. Veskimetsa tänava poole on kavandatud mitmerindeline loodusliku ilmega haljastus koos 4-5 meetri kõrguste puudega. Lilleküla ringmajanduskeskus

Ehitusaegne info

11.10.2023 - Tallinn alustab ringmajanduskeskuste ehitamist Kristiinest
Lilleküla ringmajanduskeskuse rajamise elanikele tutvustav kohtumine (11.10.2023)
133321_PP_AS-4-01_v02_Arh-asendiplaan.pdf
Ringmajanduskeskus_Töömaaplaan (05.10.2023).pdf
Ringmajanduskeskus - Ajagraafik.pd
img_6254.jpg

Viimati muudetud 05.07.2024