Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2023/2024. õppeaasta eesmärgid

2023/2024. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine:

 • kooli 50. juubel

 • statsionaarne kõrvalhoone (maja planeeringu kooskõlastamine Tallinna Haridusametiga) 

 • investeeringute ettepanekud


Personalijuhtimine:

 • koostööaeg

 • uuenenud motivatsiooni- ja mentorlussüsteemi organisatsioonile tutvustamine

 • koostöövestluse rakendamine 

 • Liikuma Kutsuva Kooli jätkutegevused 

 • Erasmus+ õpiränne

 • Sisekoolitused ja ainealased individuaalsed täiendkoolitused


Õppe- ja kasvatusprotsess:

 • Ainevaldkondade ainekavade uuendamine:

-keel ja kirjandus

-võõrkeeled

-matemaatika

-loodusained

-sotsiaalained

-kunstiained

-tehnoloogia

-kehaline kasvatus

 • ettevõtlusõppe valikaine ainekava koostamine

 • praktilise loodusõpetuse valikaine ainekava analüüs 

 • liikumisõpetuse valikaine ainekava analüüs


Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine:

 • kooli 50. juubel (kaasava hariduse konverents Tallinna koolidele)

 • 2023/24 keele teema-aasta

 

Ressursside juhtimine:

 • Tallinna Laste Turvakeskuse õppevara audit

 • klassiruumide akende renoveerimine

 • energiasäästliku valgustuslahenduse loomine

 • ventilatsioonisüsteemi ümberehitus

Viimati muudetud 31.08.2023