Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

e-õpilaspilet

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord
1. E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Ristiku Põhikoolis.
2. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.
3. Ristiku Põhikooli õpilane on kohustatud koolis õpilaspiletit kaasas kandma. Õpilane peab e-õpilaspiletit kasutama koolimajja sisenemiseks ja sealt väljumiseks, sööklas söögikorra registreerimiseks ja raamatukogus raamatute laenutamiseks.

E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine
1. E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab lapsevanem või seaduslik esindaja saatma e-kirja aadressile pilt@ristiku.tln.edu.ee järgmiste andmetega: lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number koos paralleeli tähega (nt 5.B), isikukood. Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina. (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta. Foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit.).
2. Kui e-kirja ei ole võimalik saata, tuleb pöörduda kooli kantseleisse. Kaasas peab olema õpilase isikut tõendav dokument ja infokandjal (nt mälupulk) dokumendile sobiv õpilase digifoto.
3. E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Ristiku Põhikooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel. E-õpilaspileti kehtivus on märgitud kaardile.
4. E-õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite registris.
5. Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.
6. Õpilase isikuandmete muutumisel tuleb esitada kooli kantseleisse muudatust tõendavad dokumendid ja selle alusel tellib kool uue õpilaspileti.

E-õpilaspileti korduv väljaandmine
1. Lapsevanem või seaduslik esindaja tellib e-õpilaspileti duplikaadi eKooli keskkonnast (ekool.ee). Selleks tuleb logida lapsevanemal eKooli keskkonda: 
   * avada oma lapse leht;
   * valida profiil; 
   * koolikaart ning siseneda OÜ In Deal'i iseteenindusse.


E-õpilaspileti duplikaadi väljastamine on tasuline ja selle hind on 4,50 €. Arve saadetakse tellija e-posti aadressile.

2. E-õpilaspileti saab laps kätte koolist.

Õpilaspileti tagastamine
1. E-õpilaspilet kuulub Ristiku Põhikoolile, kus see väljastatakse konkreetsele isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Ristiku Põhikoolile.
2. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.
3. 9. klassi lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad piletile märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid koolile tagastama ei pea.

Viimati muudetud 25.05.2022