Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

e-õpilaspileti väljastamine

e-õpilaspileti väljastamine

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

 • E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Ristiku Põhikoolis.
 • E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.
 • Ristiku Põhikooli õpilane on kohustatud koolis õpilaspiletit kaasas kandma. Õpilane peab e-õpilaspiletit kasutama koolimajja sisenemiseks ja sealt väljumiseks, sööklas söögikorra registreerimiseks ja raamatukogus raamatute laenutamiseks.


E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine

 • E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab lapsevanem või seaduslik esindaja saatma e-kirja aadressile [email protected] järgmiste andmetega: lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number koos paralleeli tähega (nt 5.B), isikukood. Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina. (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta. Foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit.).
 • Kui e-kirja ei ole võimalik saata, tuleb pöörduda kooli kantseleisse. Kaasas peab olema õpilase isikut tõendav dokument ja infokandjal (nt mälupulk) dokumendile sobiv õpilase digifoto.
 • E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Ristiku Põhikooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel. E-õpilaspileti kehtivus on märgitud kaardile.
 • E-õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite registris.
 • Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.
 • Õpilase isikuandmete muutumisel tuleb esitada kooli kantseleisse muudatust tõendavad dokumendid ja selle alusel tellib kool uue õpilaspileti.

E-õpilaspileti korduv väljaandmine ja pikendamine

 • E-õpilaspileti kadumisel, kulumise, rikkumisel või purunemisel tellib duplikaadi lapsevanem/hooldaja.
 • E-õpilaspileti duplikaadi tellimiseks siseneda OÜ In Deal'i iseteenindusse.
 • E-õpilaspileti duplikaadi väljastamine on tasuline ja selle hind on 6,50 €. Arve saadetakse tellija e-posti aadressile.
 • E-õpilaspileti saab laps kätte koolist.
 • E-õpilaspileti kehtivusaja lõppemisel saab õpilane pikenduse märgisega kleebise koolist.

Õpilaspileti tagastamine

 • E-õpilaspilet kuulub Ristiku Põhikoolile, kus see väljastatakse konkreetsele isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Ristiku Põhikoolile.
 • Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.
 • 9. klassi lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad piletile märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid koolile tagastama ei pea.

Viimati muudetud 29.08.2023