Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hea käitumise tavad ja reeglid

Hea käitumise tavad ja reeglid

KÄITU TEISTEGA NII NAGU TAHAD, ET SINUGA KÄITUTAKSE!

Kooli üldise atmosfääri määravad kooli kultuur ja traditsioonid. Kooli kultuur ilmutab ennast garderoobis, klassiruumides, koridorides, sööklas, tundides, huviringides ja õpilaste kodudes. Kooli kultuur peegeldub kogu kollektiivi ja õpilaskonna püüetes säilitada vastastikku lugupidavat, headele tavadele ja ajaloolistele haridus- ning kasvatustraditsioonidele toetuvat õppimis- ja käitumiskultuuri. Kooli kultuur toetub kooli traditsioonidele – ühistele traditsioonilistele ettevõtmistele ja huvitegevusele, ta peab nii õpilastes kui õpetajates esile tooma parimad iseloomuomadused – heatahtlikkuse, lugupidamise, töökuse, õigluse, ustavuse oma koolile.

1. Kooli tulles

Viisakas käitumine ja õppimine aitavad  elus eesmärke saavutada. Mida raskem tundub eesmärgi saavutamine, seda kindlamini peab selle poole püüdma!

 • Majja sisenedes võtavad poisid mütsi peast trepil või välisukse juures;
 • Uksest sisenemisel lastakse:

              väljujad enne välja, seejärel alles sisenetakse ise;
              naisel või vanemal inimesel enne siseneda;
              raskete pakkidega inimesel enne siseneda.

 • Sisenemisel tervitatakse  garderoobis olijaid;
 • Garderoobis ei trügita ega tõugelda. Kui klassi garderoobis on palju õpilasi riietutakse pingi juures ja viiakse seejärel riided garderoobi;
 • Välisjalanõud vahetatakse alati sisejalanõude vastu. Vahetusjalatsite puudumisel ostetakse  kilesussid välisjalanõude peale;
 • Peakatted jäetakse garderoobi. Ruumides viibitakse peakatteta;
 • Garderoobist tundi minnes jälgitakse, et joped ei oleks maas vaid nagis, jalanõud oma kohtadel, mitte laiali;
 • Õpilased vaatavad tundi minnes üle oma välimuse ja soengu, et see oleks korrektne;
 • Garderoobist tundi minnes tervitatakse õpetajaid ja teisi kooli töötajaid;
 • Õpilane tervitab õpetajat esimesena, noorem vanemat, mees naist;
 • Tervitatakse kuuldavalt selge häälega, tervitamisel tõustakse püsti kui õpetaja või kooli töötaja pöördub õpilase poole, võetakse käed taskust välja ja vaadatakse teisele inimesele otsa;
 • Õpilane peab kuulama kõikide oma kooli õpetajate ja töötajate sõna ning neid tervitama ka juhul, kui nad teda ei õpeta;
 • Õpilased teietavad õpetajat, kooli töötajat või täiskasvanut tervitamisel ja kõnelemisel. Õpetaja ja õpilase vahelisel kokkuleppel võidakse sinatada;
 • Õpilane tutvustab ennast üldjuhul talle võõra kooli töötaja poole pöördudes. Hädaolukorra puhul ennast ei tutvustata;
 • Garderoobis on vahetunni ajal ainult need õpilased, kes on määratud seal olema Läbi garderoobi kooliarsti juurde minnes teavitatakse sellest turvatöötajat.

2. Koolis olles

Koolis viibides käib õpilane kõigis tundides. Tuulde läinud tunnist ei saa tulu keegi!

Tunnis:

 • Kui õpilased peavad oma koduklassist lahkuma, võtavad  nad oma asjad  ja ootavad õpetajat koridoris;
 • Võõrasse klassi ei siseneta enne õpetajat;
 • Kui õpilane on koduklassi midagi unustanud, siis reeglina tundi segada ei või;
 • Koduklassi tagasi tulles ei siseneta enne, kui seal tundi andev õpetaja on selleks loa  andnud;
 • Kellahelin tähistab tunni algust, mil õpilased peavad minema kohe klassidesse, koridoridesse ja treppidele ei jääda aega viitma;
 • Tundi hilinemine ei ole lubatud, kui see aga on juhtunud, pöördutakse õpetaja poole viisakalt, selgitatakse hilinemise põhjust ja vabandatakse. Õpetaja võtab vabanduse vastu noogutusega, õpilane istub vaikselt oma kohale. Tundi ei katkestata liigselt hilineja pärast;
 • Õpilase hilinemisel kooli kirjutab ta seletuskirja. Kirjaliku vabandava põhjuse puhul seletuskirja ei kirjutata;
 • Tundi alustatakse ja lõpetatakse püsti tõusmisega;
 • Tundi sisenejat (külalist, täiskasvanut) tervitatakse püsti tõusmisega;
 • Vastamisel ja oma arvamuse ning soovi teatavaks tegemisel tõstetakse tunnis kätt;
 • Käe tõstmine on märguandeks, et õpilasel on vastus valmis mõeldud ja ta on võimeline seda teistega jagama;
 • Tunnis ei tekitata konflikte ja  ennetatakse konflikti tekkimist – õpilane vabandab tunni algul tegemata kodutöö või puuduvate õppevahendite pärast, ta on valmis probleemi lahendamiseks ja võtab  vastu õpetaja soovitused;
 • Tunnis räägitakse ükshaaval, selge häälega;
 • Tunnis ei viibita peakattega (sh kapuutsiga);
 • Viisakad inimesed ei ropenda kusagil ega kunagi;
 • WC –s käiakse reeglina vahetunni ajal;
 • Tundi alustab ja lõpetab õpetaja koolikella helisedes.

Vahetunnis:

Tark räägib sõnadega, mitte kätega!

 • Suhtlemisel kaasõpilastega jälgitakse viisakusnõudeid, ei räägita teistega üleolevalt, ei kasutata kõrgendatud hääletooni, ei lükata süüd teisele, kui ise süüdlane ollakse;
 • Kaasõpilaste, õpetajate ja kooli töötajate vastu ollakse sõbralik, viisakas ja heasoovlik, teistest inimestest ei kõnelda halba ega laimata kedagi;
 • Kedagi ei tohi kunagi lüüa ega solvata!
 • Abistatakse endast nõrgemaid ja haigeid ning ollakse nende vastu tähelepanelikud;
 • Õpilasi kutsuvad korrale õpetajad ja kooli töötajad, kelle poole õpilane pöördub abi saamiseks;
 • Õpilane võib sõnadega kaasõpilast korrale kutsuda ja kiusatava kaitseks välja astuda. Õpilane ei karista kaasõpilast;
 • Kangekaelsus, rumalad sõnad, ropendamine  ja taltsutamatud vihahood  on lubamatud nii koolis, kodus kui ka igal pool mujal;
 • Õpilased veedavad vahetunnid oma korrusel, koridoris või saalis (kui seal on organiseeritud tegevus). Kui õpetaja annab õpilastele loa vahetunni ajal klassis viibida, on ta ise õpilaste juures;
 •  Korrapidaja on klassis;
 •  Teistes klassides ei käida;
 • Õuevahetunnid korraldatakse sobilike ilmastikuolude korral kõigile kooli õpilastele pikkadel vahetundidel. 1. -5. klassi õpilaste õueminekut korraldab ja selle eest vastutab klassijuhataja;
 • Õue minnes ja sealt tulles vahetatakse jalanõud;
 • Õpilane allub vahetunnis korrapidaja – õpetajale, ka siis, kui see õpetaja on talle võõras;
 • Õpilane ei torma, tõukle ega karju. Lubatud on sõbralikud, mitte vägivallal põhinevad mängud;
 •  Õpilane ei istu  aknalaual. Istumiseks on koridorides diivanid;
 • Hasartmängud on koolis keelatud;
 • Treppidel liigutakse kõndides ja ette vaadates, 1.-2. klassi õpilased liiguvad tundidesse rivis koos aineõpetajaga;
 • Maha ei loobita midagi, kui nähakse prahti maas, viiakse see prügikasti, sõltumata sellest, kes on prahi maha visanud;
 • Kool on meie ühine vara! Ühtegi asja koolis ei lõhuta;
 •  WC –s viibitakse ainult otstarbe pärast ja  jälgitakse üldkehtivaid puhtuse hoidmise reegleid: põrandale häda ei tehta; peale WC kasutamist tõmmatakse vett;   pühkimiseks kasutatakse WC paberit; paberit ei raisata ilmaasjata; peale WC kasutamist pestakse alati käsi;
 • Klassikorrapidajad on oma klassis, nad hoiavad klassiruumi korras, õhutavad seda vahetunni ajal ning korrastavad ruumi päeva lõpuks. Nad jälgivad, et klassis olevad õpilased ei rikuks korda.

Sööklas:

Hea käitumise tavad saavad alguse kodust, kool on nende edasiarendajaks!

 • Sööklasse minnakse ainult oma söögivahetunnil, koos oma klassiga, klassijuhataja saatel;
 • Enne sööki pese käsi!  
 • Sööklasse siseneb kõigepealt õpetaja, siis tüdrukud ja seejärel poisid;
 • Sööklasse jõudes tervitatakse sel juhul, kui seal on üksikud sööjad või kokatädid;
 • Söömist alustades soovib õpetaja head isu või jätku leiba;
 • Süüakse viisakalt, mitte samal ajal juttu ajades. Laual ei lamata!
 • Vastava toidu söömisel kasutatakse nuga ja kahvlit;
 • Kui õpilane tõstab endale ise toitu, sööb ta selle kõik ära;
 • Teiste õpilaste toitu ei võeta luba küsimata ega solgita toitu;
 • Jälgitakse reeglit: igale õpilasele üks portsjon. Lisaportsjoni saamiseks pöördub õpilane klassijuhataja poole, võimalusel ta saab selle;
 • Pärast söömist tänatakse oma laua juures, aga kui nähakse kokatädisid, tänatakse ka neid;
 • Sööklast õpilased toitu kaasa ei võta. Organiseeritult võib õpetaja võtta klassis jagamiseks kaasa juur- ja puuvilja;
 • Õpilasel võib sööklas kaasas olla oma toit (tervislik), kui tal on toidutalumatus, allergia vmt;
 • Klassijuhataja lahkub sööklast kui viimane õpilane on söömise lõpetanud.

Kooli üritustel:

Pidulikul üritusel austa teisi oma piduliku riietusega!

 • Tüdrukute pidulik riietus peab katma õlgu, naba ja kõhtu;  
 • Pidulik riietus peab olema triigitud ja puhas,  mitte kortsus ega silma riivav;
 • Õpilase pidulik riietus  on  must – valge;
 • Enne üritusele minekut kogunevad õpetaja ja õpilased oma klassis;
 • Õpilane tuleb saali ja lahkub sealt koos õpetajaga ning istub vaid talle ette nähtud kohal;
 • Kooli üritustel istub klass koos ja nende juures ka vastav aineõpetaja või klassijuhtaja. Õpetaja ei istu oma õpilastest eraldi;
 • Esinemise ajal istub õpilane vaikselt, ei kommenteeri esinemist ega aja juttu;
 • Õpilased ei kutsu saalis ise teisi õpilasi korrale vaid pöörduvad õpetaja poole;
 • Esinemise lõppedes plaksutatakse viisakalt, ei hüüta ega vilistata;
 • Õpilased ja õpetajad ei käi esinemise ajal edasi – tagasi;
 • Saalist lahkutakse organiseeritult, oma õpetaja saatel.

Korrapidamisest koolis:

 •  Klassi korrapidaja määrab klassijuhataja. Kes on olnud korrapidajana lohakas, täidab sama kohustust veelkord;
 •  Klassikorrapidaja ülesanne on hoida ruum korras, ka võõras ruum, kus viibitakse tunnis koos klassiga;
 • Korrapidajal tuleb:

              puhastada tahvel;
              tuulutada vahetunnis klassiruum;
              kaks korda nädalas kasta lilled;
              paberikasti täitumisel viia see keldrikorrusele;
              vahetundides  paluda õpilastel olla klassis vaikselt ja korralikult;
              pärast tundide lõppu sulgeda aknad ja klassis olev arvuti, kui ei ole  klassijuhataja poolt teisiti korraldatud.

 • Kui kaasõpilased ei allu korrapidaja korraldustele, pöördub ta abi saamiseks korrapidaja õpetaja poole.

 3. Koolist minnes   

 • Koolist lahkutakse peale tundide (ka tugiõppetundide, kõneravi, ringitöö jm koolis läbiviidava tegevuse) lõppu;
 • Kooli ei jääda niisama aega viitma;
 • Koolist minnes öeldakse nii oma õpetajale kui ka teistele õpetajatele, keda teel kohatakse, head aega või nägemist;
 • Garderoobis riietutakse ja lahkutakse majast jättes head aega  turvatöötajaga;
 • Klassi garderoob jäetakse enda järelt korda, vahetusjalanõud pannakse oma kohale;  
 • Koolimajja ei jääda kedagi ootama.

4. Väljaspool kooli

Nõuad eneselt ja teistelt palju – jääb ehk midagi külge, nõuad vähe – ei jää midagi külge!

 • Avalikus kohas järgib õpilane  häid tavasid, avaliku korra reegleid ja liikluseeskirju;
 • Õpilane on viisakas, vaoshoitud, räägib vaikse häälega, austab kaaskodanikke;
 • Kui ta näeb või satub ise hädaolukorda, pöördub ta abi saamiseks täiskasvanu poole, võimalusel abistab ka ise teisi;
 • Õpilane tervitab õpetajaid ja muud kooli personali ka väljaspool kooli territooriumi;
 • Tervitamisel ei karjuta üle tänava, transpordivahendis ega avalikus kohas;
 • Koolist väljas (õppekäigul) kuuletuvad õpilased vastuvaidlematult õpetajale. Kui keegi ei täida käitumisreegleid, võib ta avalikult ürituselt kõrvale jätta;
 • Ekskursioonidel ja õppekäikudel ollakse tähelepanelik ning kuulatakse õpetaja antud juhiseid, ei segata teisi kuulamast;
 • Ühiskondlikus transpordis ei segata kaaskodanikke valjuhäälse kõne ega trügimisega;
 •  Mobiilikasutus ei tohi segada teisi inimesi;
 • Mistahes ruumi sisenemisel ja väljumisel antakse eesõigus endast vanemale, poisid tüdrukutele, mehed naistele;
 • Eesõigus on väljujal, mitte sisenejal;
 •  Istet pakutakse endast vanemale, haigele või beebiga vanemale;
 • Ruumides ja söögilauas viibivad poisid ja mehed alati ilma peakatteta;
 • Tänaval ei lõhuta ühiskasutuses olevat vara;
 • Ühiskasutuses olevat vara ei sodita (graffiti);
 • Tänavale ei sülitata ega loobita prahti maha;
 • Õpilane esindab oma kodu ja kooli -  nii koolis kui väljaspool seda!

SINU TULEVIK ON HEADES KÄTES – SINU ENDA KÄTES! (Anne Howard)

Viimati muudetud 31.10.2022