Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolist

Koolist

logo.png

Ristiku Põhikool on põhikooli riikliku õppekava alusel põhiharidust andev üldhariduskool. Ristiku Põhikool tegutseb 1929. aastal valminud ajaloolises koolihoones Põhja-Tallinna linnaosas ning võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Arhitektuuriväärtuslikku koolihoonesse on rajatud kaasaegne õpi- ja töökeskkond. Koolis on esikohal õppijakesksus ja õppija võimestamine. Õppetöös väärtustatakse õpilase kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise, loovuse ning suhtlemis- ja koostööoskuste arendamist. 

Ristiku Põhikoolis on väärtustatud koolirõõm – nii õppijate kui ka õpetajate heaolu. Koolis on hooliv, koostöine ja demokraatlik organisatsioonikultuur. Koolis toetatakse üldpädevuste arengut ja kõigi osaliste heaolu, sh paremat füüsilist ja vaimset tervist ning erimeelsuste ja kriiside konstruktiivset lahendamist.

Koolis on lisaks tavaklassidele tõhustatud toe ja eritoe klassid. Klassi suurus sõltuvalt klassitüübist on kuni 20 õpilast. Kool kujundab koostöös lapsevanematega väärtushoiakud ja -hinnangud, mis on eelduseks võimetekohaseks edasiõppimiseks. Kool rakendab igale õpilasele tema vajadustest tulenevat tugisüsteemi ja õpetamismetoodikat, mis lähtuvad tänapäevastest tehnoloogia ja õpivõimalustest.

 

 

Viimati muudetud 17.05.2024