Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õpilase arengu ja õppimise toetamise põhimõtted

Õpilase arengu ja õppimise toetamise põhimõtted

Sõltumata lapse vaimsetest võimetest, teadmiste tasemest, oskustest ja huvidest, andekusest ning erivajadustest on võimalik õpilase toetamiseks ja õppetöö individualiseerimiseks rakendada alljärgnevaid meetmeid:
 • õpiabi ainetunnis:
  1. puhkepaus(id) ainetunnis;
  2. teksti lihtsustamine või ette lugemine;
  3. abivahendite kasutamine igapäevases õppetöös (tabelid, raudvaravihikud, sõnaraamatud jne);
  4. erimetoodilised töövõtted;
  5. diferentseeritud hindamine.
 • õpiabirühmade töö: eripedagoogline ja logopeediline õpiabi;
 • lisatunnid/konsultatsioonid (sh veebi konsultatsioonitunnid);
 • pikapäevatunnid (vt lähemalt “Pikapäevarühma töökorralduse alused”);
 • klassist eraldi (individuaalselt) õpetamine;
 • individuaalne tunniplaan (sh tugiteenused, teraapiad, huviringid);
 • psühholoogiline nõustamine ja abi;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi;
 • huvitegevus;
 • kunstiterapeutiliste tehnikate kasutamine vastava spetsialisti poolt;
 • õpilase andekuse ilmnemisel tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning
 • vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate või teiste spetsialistide poolt haridusprogrammide või haridusasutuste kaudu;
 • vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

Viimati muudetud 13.09.2022