Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpilase arengu ja õppimise toetamise põhimõtted

Sõltumata lapse vaimsetest võimetest, teadmiste tasemest, oskustest ja huvidest, andekusest ning erivajadustest on võimalik õpilase toetamiseks ja õppetöö individualiseerimiseks rakendada alljärgnevaid meetmeid:
 • õpiabi ainetunnis:
  1. puhkepaus(id) ainetunnis;
  2. teksti lihtsustamine või ette lugemine;
  3. abivahendite kasutamine igapäevases õppetöös (tabelid, raudvaravihikud, sõnaraamatud jne);
  4. erimetoodilised töövõtted;
  5. diferentseeritud hindamine.
 • õpiabirühmade töö: eripedagoogline ja logopeediline õpiabi;
 • lisatunnid/konsultatsioonid (sh veebi konsultatsioonitunnid);
 • pikapäevatunnid (vt lähemalt “Pikapäevarühma töökorralduse alused”);
 • klassist eraldi (individuaalselt) õpetamine;
 • individuaalne tunniplaan (sh tugiteenused, teraapiad, huviringid);
 • psühholoogiline nõustamine ja abi;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi;
 • huvitegevus;
 • kunstiterapeutiliste tehnikate kasutamine vastava spetsialisti poolt;
 • õpilase andekuse ilmnemisel tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning
 • vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate või teiste spetsialistide poolt haridusprogrammide või haridusasutuste kaudu;
 • vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

Viimati muudetud 13.09.2022