Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ristiku Põhikool – õppimine ja õpetamine kõigi meelte abil

Ristiku Põhikool – õppimine ja õpetamine kõigi meelte abil

http://opleht.ee/2013/10/ristiku-pohikool-oppimine-ja-opetamine-koigi-meelte-abil

Ristiku põhikoolis on erivajadustega lapsi õpetatud alates 1973. aastast ning tänavu täitub koolil juba 40. tööaasta.

See on kool, kus õpiraskustega ja spetsiifiliste arenguhäiretega laps saab igakülgset abi ja tuge, õppimine tehakse talle võimalikult jõukohaseks, õpe seostatakse praktilise eluga, käelise tegevusega, laps kaasatakse ka huvitegevusse.

Ristiku põhikoolis õpivad erivajadustega lapsed kõigi meelte kaudu. Siin pakutakse nähtavat silmale, kuuldavat kõrvale, lõhnavat ninale, maitstavat keelele, kombitavat sõrmedele.

Et muuta õppimine õpilase jaoks huvitavaks ja tagada talle eduelamus, korraldatakse Ristiku koolis asju nii, et õppija saaks nähtusi, sündmusi ja esemeid ka iseseisvalt põhjalikult uurida, vaadelda, ka katsetada või midagi ise valmis teha.

Õpetajatele esitab erivajadustega laste kool oma nõudmised. Nii on meie kooli õpetajad õppinud rääkima lühikeste ja selgete lausetega, pidades lausete vahel

väikseid pause, et õpitav materjal − põhimõtteliselt seesama mis igas teiseski põhikoolis − erivajadustega lastele üle jõu ei käiks. Ristiku kooli õpetajad on õppinud tegema lihtsaid näitmaterjale, millest erivajadustega õpilasedki kiiresti aru saavad. Keerukamad ülesanded jagavad õpetajad mitmeks osaks, et lapsed saaksid asjale läheneda sammhaaval, kuni kõik uuesti terviku moodustab.

Juuresolevatelt piltidelt on näha, kuidas Ristiku kooli õpilased käivad õuesõppe tundides, muuseumiõppel, õppekäikudel, osalevad lapsepärastes projektides ja huvitegevuses. Kõik ikka selleks, et õpetamisel-õppimisel oleksid rakendatud kõik meeled ja et õpilane saaks kompenseerida oma nõrgemaid külgi tugevamatega.

Kõige tähtsam ongi, et meie põhikooli lõpetanud noor oleks valmis elu väljakutseid vastu võtma ja raskustest jagu saama. Ja nad saavadki. Valdav osa läheb edasi kutsekooli. Osa vilistlasi läheb gümnaasiumi ja osa otse tööle.

Meie kool on populaarne, mistõttu on siin juba ammu kitsas. Seepärast avatakse kooli õuel moodulmajad nelja õpilasega väikeklasside jaoks. Kui seni on väikeklassi õpilased õppinud kord raamatukogus, kord õppealajuhataja kabinetis, kord kuskil klassi tagaruumis, siis varsti on neilegi nõuetekohased õpperuumid.

Meie kooli tunnuslause kõlab: „Ristiku põhikool on lapsesõbralik kool”. Aga meie kool on ka kaunis kool, mille hoone on projekteerinud tuntud arhitekt Herbert Johanson. Kui maja 1928. aastal valmis sai, peeti seda Eesti ilusaimaks koolihooneks.

Viimati muudetud 04.11.2022