Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ristiku Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Ristiku Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

1. Üldsätted
1.1. Pikapäevarühma eesmärk

Pikapäevarühma eesmärgid:

  • õpilaste suunamine kodutööde tegemisele ja vajaduse korral abistamine;
  • organiseeritud vaba aja tegevuste võimaldamine;
  • huviringidesse suunamine.

1.2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine
Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema kooli astumise avalduse alusel.

1.3. Pikapäevarühma toimumine
Pikapäevatunnid toimuvad 1. tavaklassis (1.a) ja 1. tõhustatud toe (1.b) klassis klassikollektiivide kaupa. Pikapäevatunnid toimuvad tunniplaani alusel. Pikapäevarühma töö toimub dokumendi „Ristiku Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava“ alusel. Erituge vajavate laste klassides pikapäevatunde ei toimu.

1.4. Pikapäevarühma päevakava
Pikapäevarühma päevakava kehtestab kooli direktor kooli päevakava raames.
Pikapäevarühma päevakava sisaldab:

  • organiseeritud vaba aeg õpetaja juhendamisel, puhkus vabas õhus;
  • õppetöö, koduste ülesannete täitmine;
  • klassi ühistegevuste läbiviimine, kooli üritustel ja huviringides osalemine.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning hoolekogu ettepanekutest.

Viimati muudetud 29.09.2022