Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teenused ja kogud

Teenused ja kogud

Kooliraamatukogu laenutab teavikuid kõigile Ristiku kooli õpilastele ja töötajatele nii kohalkasutuseks kui koju. Kooliraamatukogust laenutatava teaviku esmane tagastamistähtaeg on reeglina kaks nädalat. Kui vajalik raamat raamatukogust puudub, saab juhiseid ja vihjeid ka selle kohta, millisest oma kodule või koolile lähimatest Põhja-Tallinna raamatukogudest (Kalamaja raamatukogu,  Pelguranna raamatukogu,  Sõle raamatukogu) antud teavikut veel saada võiks.

Raamatukogu laenutab

  • teavikuid põhikogust ja õpikukogust;
  • õpikuid jm õppekirjandust, ilu- ja teatmekirjandust kõigile raamatukogu lugejatele individuaalselt;
  • õppetööd toetavaid audiovisuaalseid materjale (auviseid) pedagoogilisele personalile.

Õpikukogusse kuuluvaid õpikuid laenutatakse õpilastele õppeaasta ning õppeperioodi alguses kogu õppeperioodiks. Õppeaasta alguse ja lõpu õpikute laenutus- ja tagastuspäevadest teavitatakse igal õppeaastal eraldi kooli koduleheküljel ja klassijuhatajate kaudu.
Õppetööks vajalikke töövihikuid väljastab raamatukogu õpilastele aineõpetajate vahendusel.
Õpikukogu ja põhikogu täiendatakse vastavalt kehtivale õppekavale ja eelarvelistele võimalustele koostöös raamatukogu ja kooli ainekomisjonidega.

Raamatukogus on kasutusel raamatukoguprogramm „RIKS“ - Raamatukogude Info ja Kataloogisüsteem. 
Raamatukoguprogrammi veebilahendus on RIKSWEB, mille kaudu lugeja saab infot nii Ristiku Põhikooli raamatukogus kui ka teistes RIKSWEBiga liitunud raamatukogudes leiduvate teavikute kohta.

RIKSWEBi abil saab lugeja

  • teha otsinguid raamatukogu fondis olevast kirjandusest;
  • saada lühiülevaadet teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest;
  • näha infot ajakirjade, auviste ja muude üksuste kohta.

Viimati muudetud 23.06.2022